Positionspapper: Globala ramverket för biologisk mångfald

Aldrig tidigare har världens biologiska mångfald minskat lika snabbt, vi befinner oss i det som kallas det sjätte massutdöendet.

De mest centrala orsakerna till förlusten av biologisk mångfald är enligt IPBES och Naturvårdsverket människans ohållbara nyttjande av mark och vatten, jakt och fiske, klimatförändringar, spridning av gifter och andra föroreningar samt förekomsten av invasiva arter. Dessa direkta påverkansfaktorer drivs av en rad underliggande indirekta faktorer, som tex våra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Den snabba förlusten av biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringarna, det största hotet mot allt levande på vår planet. Om inte naturkrisen bekämpas så riskerar tre fjärdedelar av alla arter på jorden att försvinna under de närmaste århundradena.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll