Rapport: Låt skogen leva – Ett hållbart nyttjande av den svenska skogen

Det svenska skogsbruket måste ställa om och anpassas efter naturens gränser. Naturkrisen i den svenska skogen är akut, men det finns lösningar. Det visar Naturskyddsföreningens rapport.

I rapporten visar Naturskyddsföreningen hur omställningen till ett naturnära skogsbruk kan och bör se ut. Bland annat föreslås ändrade regler och nya ekonomiska styrmedel samt att hela det statliga skogsinnehavet används för att nå miljömålen. 

 

Låt skogen leva

Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera. Var med och påverka du också!

Bli medlem
Gillas av 2

Relaterat innehåll