Regeringen bör vässa artskyddet mer

Trots bra förslag från artskydds­utredningen återstår det en hel del för att uppnå ett acceptabelt skydd för hotade arter. Det skriver Naturskyddsföreningen, WWF och Birdlife på SvD debatt.

För första gången på ett decennium ser vi början till en lösning på de segslitna konflikterna om skydd av fridlysta djur, växter och svampar. I dag presenteras förslagen från artskyddsutredningen som innehåller en lång rad klargöranden om skydd av arter, om när markägare kan få ersättning och om artskyddsbrottslighet. Vi, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Birdlife Sverige, kräver nu att regeringen stärker artskyddet och vänder trenden för den biologiska mångfalden som mänskligheten är helt beroende av.

Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Växter och djur minskar i antal eller försvinner helt till följd av ändrad mark- och vattenanvändning, klimatförändringar, föroreningar, överfiske och ohållbar jakt. Intensivt mark- och vattenutnyttjande och igenväxning är de vanligaste orsakerna till att vi har över 2 200 hotade arter i Sverige i dag.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!