Rör inte strandskyddet och skydda värdefull skog

Ett starkt strandskydd och skydd av värdefull skog är avgörande för den biologiska mångfalden och viktigt för klimatet. Därför skulle det vara oansvarigt av regeringen att försvaga strandskyddet och att inte skydda skogen, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén, Naturskyddsföreningen på Göteborgs-Postens debattsida.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll