Så används våra pengar

Naturskyddsföreningens största utgift är vårt natur- och miljöarbete men vi har även andra utgiftsposter. Här berättar vi mer om hur våra pengar används. 

Medlemskostnader 

Medlemskostnader avser kostnader för värvning av nya medlemmar och bibehållandet av befintliga medlemmar, till exempel all administration kring hantering av inbetalningar. Här ingår även förvaltning av medlemsregistret för att hålla registret aktuellt och korrekt, till exempel adressuppdateringar och hantering av in- och utträden. 

Som medlemskostnad räknas också tidningen Sveriges Natur  som skickas ut till Naturskyddsföreningens medlemmar fem gånger om året. Kostnader här består av bland annat löner till redaktionell personal och frilansare, inköp av bilder, tryckkostnader och distribution. 

Insamlingskostnader 

Insamlingskostnader är kostnader för utveckling, produktion, utskick och distribution av insamlingsrelaterat material. Här ingår även kostnader för att rekrytera givare. 

Globalt utvecklingssamarbete 

Denna post avser kostnader för Naturskyddsföreningens globala utvecklingssamarbete, som bedrivs i samarbete med ett 40-tal miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika samt Ukraina. Verksamheten finansieras med Sida-bidrag samt 10 procents egeninsats. Kostnaderna går till att stärka samarbetsorganisationerna och deras verksamhet, inklusive stödjande arbete med utvärdering, kapacitetsutveckling, påverkan samt beredning och kontroll för att säkerställa att medel används så effektivt som möjligt. 

Natur- och miljöarbete i Sverige 

Föreningens största utgiftspost är kostnader för de natur- och miljöprojekt, och allt arbete i samband med dem, som Naturskyddsföreningen bedriver inom våra fem prioriterade områden

  • Atmosfären: Ren luft och begränsad klimatpåverkan  
  • Landbaserade ekosystem: Livskraftig natur i skog och mark
  • Akvatiska ekosystem: Livfulla vatten från källa till hav  
  • Människan: Miljökloka människor i hållbara samhällen 
  • Föreningens resurser: En stark och inflytelserik organisation  

Här ingår kommunikations- och marknadsföringsarbete samt arbete med våra kretsar, länsförbund och nätverk inom dessa frågor. 

Administration 

Administrationskostnader är kostnader för bland annat föreningens IT-avdelning, HR- och ekonomifunktion, ledning, styrelse och revisorer. 

Totala kostnader år 2022 var 304 miljoner kr. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll