Våra prioriterade områden

Naturskyddsföreningen har sex prioriterade målområden och varje område har uppsatta inriktningsmål. Dessa är klimatomställning, livskraftig natur, livfulla vatten, giftfri miljö, miljökloka människor och vår folkrörelse.

Naturskyddsföreningens framtidsstrategi antogs av föreningens riksstämma 2023. Framtidsstrategin gäller för perioden 2024–2027 och lägger grunden för föreningens arbete. I framtidsstrategin berättar vi bland annat om våra sex målområden, om vår roll i samhället och om de metoder som vi använder oss av i vårt arbete. 

Målområde 1: En snabb och rättvis klimatomställning

Målområde 2: Livskraftig natur i skog och mark

Målområde 3: Livfulla vatten från källa till hav

Målområde 4: En giftfri miljö för friska ekosystem och människors hälsa

Målområde 5: Miljökloka människor i hållbara samhällen

Målområde 6: En stark och inflytelserik folkrörelse

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll