Våra prioriterade områden

Naturskyddsföreningen har fem prioriterade områden och varje område har uppsatta mål som vi arbetar för att nå. Dessa är Atmosfären, Landbaserade respektive Akvatiska ekosystem, Människan och Föreningens resurser. 

Naturskyddsföreningens framtidsstrategi antogs av föreningens riksstämma 2018 och reviderades på riksstämman 2021. Framtidsstrategin gäller för perioden 2019–2023 och lägger grunden för föreningens arbete. I framtidsstrategin berättar vi bland annat om våra fem målområden, om vår roll i samhället och de metoder som vi utgår från i vårt arbete. 

Målområde 1: Atmosfären, ren luft och begränsad klimatpåverkan

Målområde 2: Landbaserade ekosystem, livskraftig natur i skog och mark,

Målområde 3: Akvatiska ekosystem, livfulla vatten från källa till hav

Målområde 4: Människan, miljökloka människor i hållbara samhällen

Målområde 5: Föreningens resurser, en stark och inflytelserik organisation

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll