Så kan EU-kommissionens förslag för företagsansvar och mänskliga rättigheter stärkas

Naturskyddsföreningen tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer anser att EU-kommissionens lagförslag för företagsansvar och mänskliga rättigheter behöver stärkas.

Vi organisationer som står bakom analysen välkomnar EU-kommissionens förslag kallat Corporate Sustainability Due Diligence (tidigare kallad Human Rights and Environmental Due Diligence). 

Det är tydligt att frivilliga riktlinjer inte är tillräckligt och vi har sett behovet av en lagstiftning med harmoniserade regler på EU-nivå. Det är viktigt att det blir en effektiv lagstiftning som sätter upp tydliga regler för företag och som skapar en jämlik spelplan. Företag måste kunna hållas ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, och drabbade måste kunna få tillgång till gottgörelse.

EU-direktivet skulle kunna innebära ett historiskt steg för att stoppa negativ påverkan på människor och miljö av företags verksamhet och verka för ett globalt hållbart företagande. Men i nuläget finns brister i EU-kommissionens förslag.

Med anledning av detta har Naturskyddsföreningen tillsammans med Amnesty International Sverige, FairAction, ForumCiv, Oxfam Sverige och Swedwatch tagit fram en analys av EU-kommissionens förslag och rekommendationer kring hur förslaget bör förstärkas.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll