Så mycket lovar partierna för miljön (valgranskning 2018)

Hur ställer sig partierna i viktiga miljöfrågor inför valet? Nu har Naturskyddsföreningen krävt partierna på svar. Vår granskning visar att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill mest av alla partier. Tätt därefter kommer Liberalerna – som sticker ut som det borgerliga partiet med högst miljöambitioner.

Valgranskning 2018, valet, diagram, partier, val, riksdagsval, valkampanj, 2018,

Inför valet 2018 har vi traditionsenligt satt ihop 18 skarpa förslag för en mer ambitiös miljöpolitik, som alla riksdagspartier har fått ta ställning till – för eller emot – i en enkät. Förslagen spänner över stora delar av det miljöpolitiska fältet och handlar om klimatpolitik, åtgärder för att främja biologisk mångfald och kemikaliefrågor. Det är frågor som Naturskyddsföreningen ser som prioriterade för den kommande mandatperioden.

Även om förslagen bara är ett axplock av det som behöver göras inom miljöpolitiken så bedömer vi att partiernas svar på frågorna ger en god indikation på deras ambitioner.

Stort kliv framåt

Vår granskning av svaren, som finns i rapporten Höjd ribba i miljöpolitiken, visar på en förbättring sedan förra riksdagsvalet. Alla partier har höjt sina miljöambitioner jämfört med då. Av Naturskyddsföreningens 18 förslag står en riksdagsmajoritet bakom hela tretton förslag – till skillnad från åtta förslag vid vår utvärdering 2014. Även om valets utgång har stor betydelse för förutsättningarna att faktiskt lyckas driva igenom en ambitiös miljöpolitik i riksdagen borde möjligheterna vara goda att få se många av dessa förslag bli verklighet.

Partiernas miljölöften 2018-2022

Valgranskning 2018, valet, diagram, partier, val, riksdagsval, valkampanj, 2018,
Diagrammet visar hur partierna ställt sig till de 18 miljöförslagen. Grönt (ja), rött (nej), grått (vet ej).

Miljöpartiet och Vänsterpartiet placerar sig högst i undersökningen och svarar båda ja på samtliga 18 förslag. Miljöpartiet svarade ja på alla förslag även 2014, medan Vänsterpartiet då svarade ja på 16 förslag.

Liberalerna kommer tätt efter och uppvisar högst miljöpolitiska ambitioner bland de borgerliga partierna. Partiet svarar ja på 16 av Naturskyddsföreningens förslag jämfört med tolv förslag år 2014. Samtidigt visade vår partiutvärdering för mandatperioden 2014-2018 på ett stort glapp mellan ambition och faktiskt politik för Liberalerna. Trots att partiet ställde sig bakom sex förslag för ökad biologisk mångfald 2014 har de inte fått grönt ljus i ett enda av de förslagen.

Socialdemokraterna har höjt sina ambitioner och placerar sig högst av de stora partierna. De svarar ja till tolv förslag i år jämfört med sju förslag 2014. På frågan om att fasa ut minst hälften av de klimatskadliga subventionerna sticker partiet ut som det enda som svarat vet ej – medan alla andra partier, utom Sverigedemokraterna, svarar ja.

Kristdemokraterna svarar, precis som Socialdemokraterna, ja till tolv förslag jämfört med sju förslag 2014. Det gör att Kristdemokraterna och Socialdemokraterna nu gått om Centerpartiet jämfört med resultatet av vår enkät 2014.

Centerpartiet får en sämre placering än i utvärderingen 2014. De ställer sig bakom tio förslag i dag jämfört med nio förslag 2014. Partiet är det enda av de borgerliga partierna som svarar nej till förslagen om att göra en översyn av skogspolitiken och att stärka miljöbalken, där övriga borgerliga partier svarat ja.

Moderaterna hamnar sist av de borgerliga partierna. Partiet har visserligen ökat sina ambitioner sedan 2014, från sex ja-svar till tio, men är ensamt om att säga nej till förslagen om höjd ersättning till betesmarker och ändrat reseavdrag. Trots att partiet anger klimatfrågan som främsta prioritet på miljöområdet svarar de nej till hälften av förslagen som rör klimatpolitiken.

Sverigedemokraterna kommer med stor marginal sist i rankningen då de endast ställer sig bakom två av 18 förslag. I vår enkät 2014 ställde sig partiet inte bakom ett enda förslag. Sverigedemokraterna är det parti i riksdagen som har absolut lägst miljöambitioner. Om partiet får ökat inflytande i riksdagen i höst, vilket många undersökningar pekar på, finns en stor risk att möjligheterna att driva en offensiv miljöpolitik begränsas avsevärt. 

Valgranskning 2018, valet, diagram, partier, val, riksdagsval, valkampanj, 2018,
Tabellen visar partiernas svar i enkäten 2018 i varje enskild fråga. Grönt (ja), rött (nej), grått (vet ej).

Kan vi lita på partiernas miljölöften?

Inför riksdagsvalen har Naturskyddsföreningen i 30 års tid presenterat miljöpolitiska förslag som partierna fått ta ställning till. Vi granskar partiernas miljöambitioner och följer alltid upp om de hållit de löften de gett. Med det arbetet vill vi pressa politikerna att öka sina ambitioner och informera väljarna om partiernas miljöpolitik.

När vi i maj 2018 släppte vår granskning av mandatperioden som gått fick den namnet Ny fart i miljöpolitiken. Det är tydligt att tempot har ökat i miljöpolitiken och det är glädjande. Samtidigt visar vår granskning att partierna ofta gör mindre än vad de lovar. Den konkreta politiken fortfarande långt ifrån vad som krävs för att på allvar möta de akuta miljöutmaningar som världen står inför – klimatförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och spridning av farliga kemikalier. Dessa akuta utmaningar kräver att partierna verkligen lever upp till sina utlovade löften.

Läs alla partiernas miljölöften i rapporten Höjd ribba i miljöpolitiken.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll