Så påverkas större piprensare av ohållbart fiske

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin tidigare. Större piprensare är en av många hotade arter.

Vad är större piprensare?

Större piprensare (Funiculina quadrangularis) är ett koralldjur som lever på djupa mjuka bottnar i Skagerrak. Arten bildar kolonier som kan bli hela 1,7 meter höga och över 100 år gamla. Som de flesta andra koralldjur livnär sig större piprensare på plankton som den fångar in. För 100 år sedan var större piprensare vanliga på mjuka bottnar i både Skagerrak och Kattegatt.  

Hur skadas den?

Det främsta hotet mot den större piprensaren och andra koralldjur som lever på djupa mjukbottnar är bottentrålning, eftersom de högväxta piprensarna lätt fastnar i trålgarnen. 

Koralldjuren minskade snabbt under 1900-talets andra hälft när det blev vanligt med bottentrålning. Eftersom bottentrålning är vanligt i större delen av Skagerrak även idag har den långsamväxande korallen inte kunnat återhämta sig. 

Nuförtiden finns större piprensare bara på ett fåtal platser där man inte bottentrålar alls, som det djupa spricksystemet i Brattenområdet och norra Kosterfjorden. 

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg