Sju invasiva blommor och hur du bekämpar dem

Blomsterlupin, kanadensiskt gullris, parksallat, jättebalsamin, parkslide, jätteloka och vresros. Samtliga sju växter är invasiva och trivs bland annat i vägrenar, dikeskanter och i ängsmiljöer. De sprider sig snabbt i landskapet och konkurrerar ut inhemska växter. Här hittar du tips om hur du bekämpar dem.

Invasiva växter är främmande arter som tränger ut inhemska blommor som blåklocka, prästkrage och käringtand och sprider sig ohämmat. Även om de kan locka till sig bin och andra pollinatörer är de samtidigt ett stort hot mot insekter. De blommar bara en kort period och när alla andra växter är utkonkurrerade lämnas bina hungriga. 

Viktigt om invasiva växter: 

  • Plantera inte invasiva växtarter i trädgården. Risken är stor att de sprider sig till naturen.  
  • Ta kontakt med markägaren innan du börjar bekämpa invasiva arter. 
  • Rensa redskapen efter att du har bekämpat invasiva växter. Annars är risken stor att du sprider växterna med små rotfragment eller fröer. 
  • Rör inte jätteloka utan skyddskläder.  
  • Klipp inte parkslide. Eftersom parkslide sprider sig vegetativt är risken stor att växten sprider sig när du klipper den.  
  • Alla bekämpningsmetoder är inte möjliga att utföra för privatpersoner. Kontakta din kommun eller Naturvårdsverket om du vill ha råd.
  • Växtavfall från invasiva växter ska aldrig komposteras. Packa istället växtavfallet i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.
  • Rapportera in var du hittat invasiva växter till Artportalen via www.invasivaarter.nu. 

Så bekämpar du invasiva växter

Här hittar du fakta och metoder för att bekämpa sju invasiva växter.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

Blomsterlupiner trivs och sprids ofta i vägkanter.

Fakta om blomsterlupin

Så bekämpar du blomsterlupin

Se hur du tar bort lupiner i filmen:

uQ_HACde_Z4 poster image

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera

Jättebalsamin påverkar pollinatörer negativt eftersom den har en kort blomningstid.

Fakta om jättebalsamin

Så bekämpar du jättebalsamin

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jätteloka är inte bara ett hot mot vår biologiska mångfald, den kan också vara skadlig för oss då växtsaften kan orsaka brännskador.

Fakta om jätteloka

Så bekämpar du jätteloka

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis

Kanadensiskt gullris är en invasiv art som inte ska förväxlas med vanligt gullris som är en inhemsk växt.

Fakta om kanadensiskt gullris

Så bekämpar du kanadensiskt gullris

Parkslide (Reynoutria japonica)  

Det är svårt att få bort parkslide och växten sprider sig vegetativt, till exempel genom rötterna bladen och stjälken.

Fakta om parkslide

Så bekämpar du parkslide

Vresros (Rosa rugosa

Vresros finns spridd över nästan hela landet och har utkonkurrerat många svenska, inhemska växter.  
Vresros
Närbild av en vresrosblomma.

Fakta om vresros

Så bekämpar du vresros

Parksallat (Lactuca macrophylla ssp. uralensis

Parksallat kan lätt bli ett obesegrat ogräs i din trädgård och kväva alla annan växtlighet.

Fakta om parksallat

Så bekämpar du parksallat

Läs mer

Världens längsta blomsteräng 

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Arbetet sker i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar och våra medlemmar. 

Så här går det till:

  • Vi fokuserar på kanter längs mindre vägar som tillsammans kommer att bilda ett blomsternätverk som utvecklar och bevarar den biologiska mångfalden i Sverige.  
  • Vi kartlägger blomrika vägkanter, rensar bort invasiva arter, väntar med att slå vägkanterna tills efter blomning samt tar bort gräsklippet efteråt. Till detta kan många människor bidra utifrån sina egna förutsättningar. 
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll