Med stöd av Postkodlotteriet

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Påbörjad vägkant
Blomrik vägkant
StartMål
39 km
29st
Antal blomrika vägkanter
39km
Total längd
961km
Kvar till målet

Så här går det till

Minst 1 000 kilometer ängsmark ska skapas

I Sverige har vi hela 600 000 kilometer vägkanter, av de vill vi göra minst 1000 kilometer till blomsteräng och på så sätt kvala in i Guinness rekordbok.

Med stöd av Postkodlotteriet