Med stöd av Postkodlotteriet

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Påbörjad vägkant
Blomrik vägkant
StartMål
89 km
58st
Antal blomrika vägkanter
89km
Total längd
911km
Kvar till målet

Så här går det till

blommande vägkant med bi

Varför behövs det blomsterängar?

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat har humlor, fjärilar och ängsväxter blivit allt färre.

Vägskylt, enskild väg.

Vilka regler gäller längs vägkanterna?

Tips och verktygen du behöver för att ta kontakt med rätt instans eller person för din vägkant.

Blommor, vägkant, blomrik, äng, bilväg, biologisk mångfald, väggren, trafik

Hur skapar man en blomrik vägkant?

En guide för dig som vill göra en helt vanlig vägkant till ett paradis för bin och andra pollinatörer!

Fröinsamling

Vad kan du göra och när?

Här har vi samlat tips på vad du ska göra och när i ditt ängs-projekt, månad för månad.

Minst 1 000 kilometer ängsmark ska skapas

I Sverige har vi hela 600 000 kilometer vägkanter, av de vill vi göra minst 1000 kilometer till blomsteräng och på så sätt kvala in i Guinness rekordbok.