Med stöd av Postkodlotteriet

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Påbörjad vägkant
Blomrik vägkant
StartMål
378 km
299st
Antal blomrika vägkanter
378km
Total längd
622km
Kvar till målet

Så här går det till

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Tillsammans bildar Sveriges vägkanter en 600 000 kilometer lång sträcka. Målet är att minst 1 000 kilometer av dem ska bli blomrika.

Vi fokuserar på kanter längs mindre vägar som tillsammans kommer att bilda ett blomnätverk som utvecklar och bevarar den biologiska mångfalden. Vi kartlägger blomrika vägkanter, rensar bort invasiva arter, väntar med att slå vägkanterna tills efter blomning och tar bort gräsklippet efteråt.

Arbetet sker i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och våra medlemmar.

Kom igång

Här hittar du guider, tips och information för att komma igång och bidra till Världens längsta blomsteräng.

blommande vägkant med bi.

Varför behövs det blomsterängar?

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat har humlor, fjärilar och ängsväxter blivit allt färre.

Vägskylt, enskild väg.

Vilka regler gäller längs vägkanterna?

Tips och verktyg du behöver för att ta kontakt med rätt instans eller person för din vägkant.

Blommor, vägkant, blomrik, äng, bilväg, biologisk mångfald, väggren, trafik

Hur skapar man en blomrik vägkant?

En guide för dig som vill göra en helt vanlig vägkant till ett paradis för bin och andra pollinatörer!

Lush, Fresh, Agriculture, Traditional, Copy space, lie, lia, slåtter, gummistövlar, äng, avslaget gräs, gräs, ängens dag, slå gräs, hö,

Slåtter och uppsamling – så klipper du vägkanter 

Här guidar vi dig i hur man anpassar skötsel och slåtter för att skapa blomrika områden. 

En vägkant med en skylt med "världens längsta blomsteräng".

kom igång

Startpaket för att komma igång

Ladda ner vårt startpaket med allt du behöver för att komma igång med din vägkant. I startpaketet ingår bland annat en vägledning för inventering och skötsel av blomrika vägkanter, inventeringsprotokoll, mall för skötselplan och en artlista för hela Sverige.

Blomrika vägkanter

Minst 1 000 kilometer ängsmark ska skapas

I Sverige har vi hela 600 000 kilometer vägkanter, av de vill vi göra minst 1000 kilometer till blomsteräng och på så sätt kvala in i Guinness rekordbok med världens längsta blomsteräng.

Video

Så kommer du igång med Världens längsta blomsteräng

Vill du få hjälp med att komma igång med din blomrika vägkant? I den här filmen berättar vi om hur du går tillväga.

31 jul, 2023

VILDA FRÖER

Så samlar du vilda fröer

Att samla in och så fröer från vilda, lokala växter gynnar den biologiska mångfalden. Ta del av vårt helt nya material om vilda fröer – guider, rekommendationer och tips.

Kontakta oss

Behöver du hjälp, råd eller tips kring din vägkant? Mejla oss gärna på blomsterangar@naturskyddsforeningen.se