Med stöd av Postkodlotteriet

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Påbörjad vägkant
Blomrik vägkant
StartMål
430 km
377st
Antal blomrika vägkanter
430km
Total längd
570km
Kvar till målet

Så går det till

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Tillsammans bildar Sveriges vägkanter en 600 000 kilometer lång sträcka. Målet är att minst 1 000 kilometer av dem ska bli blomrika.

Vi fokuserar på kanter längs mindre vägar som tillsammans kommer att bilda ett blomnätverk som utvecklar och bevarar den biologiska mångfalden. Vi kartlägger blomrika vägkanter, rensar bort invasiva arter, väntar med att slå vägkanterna tills efter blomning och tar bort gräsklippet efteråt.

Arbetet sker i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och våra medlemmar.

Kom igång

Här hittar du guider, tips och information för att komma igång och bidra till Världens längsta blomsteräng.

En vägkant med en skylt med "världens längsta blomsteräng".

Ladda ner vårt startpaket med allt du behöver för att komma igång med din vägkant. 

Vägskylt, enskild väg.

Tips och verktyg du behöver för att ta kontakt med rätt instans eller person för vägkanten du jobbar med.

Blommor, vägkant, blomrik, äng, bilväg, biologisk mångfald, väggren, trafik

En guide för dig som vill göra en helt vanlig vägkant till ett paradis för bin och andra pollinatörer!

Lush, Fresh, Agriculture, Traditional, Copy space, lie, lia, slåtter, gummistövlar, äng, avslaget gräs, gräs, ängens dag, slå gräs, hö,

Här guidar vi dig i hur man anpassar skötsel och slåtter för att skapa blomrika områden. 

Film: Hur skapar man en blomrik vägkant?

Hur skapar man en blomrik vägkant? Naturskyddsföreningen tipsar om vad du ska leta efter, hur du inventerar och skapar en blomrik vägkant.

20 jun, 2024

Film: Hur tar man bort lupiner?

Hur får man bort den invasiva arten blomsterlupin? Lupinen kan tyckas vara vacker, men sprider sig fort och är mycket svår att bli av med.

20 jun, 2024

Så klipper du vägkanter

Vi rekommenderar att klippa vägkanter en eller två gånger per år och samla upp det kvarliggande växtmaterialet för att magra ut marken. I den här filmen berättar vi mer om klippning av vägkanter.

12 apr, 2024
Cykel vid blommande vägkant

Quiz

Vad vet du om blomsterängar? Testa och vinn en cykel

Hur stor del av Sveriges ängar finns kvar? Vad betyder slåtter? Och vilka fröer är egentligen bäst för den biologiska mångfalden? Testa vad du vet om blomsterängar och var med i utlottningen av en cykel!

Ett bi på en blomma vid en vägkant.

Så kan kommunens vägkanter blomma

Vi har tagit fram ett helt nytt stöd för att främja blomrika vägkanter i Sveriges kommuner. Ta del av vår checklista, årshjul, statistik och annat material som kan användas som stöd i kommunens arbete med vägkanter.    

Minst 1 000 kilometer ängsmark ska skapas

I Sverige har vi hela 600 000 kilometer vägkanter, av de vill vi göra minst 1000 kilometer till blomsteräng och på så sätt kvala in i Guinness rekordbok med världens längsta blomsteräng.

Bilden visar en kurvig landsväg omgiven av grönska och vilda blommor. Vägen har en slät asfaltyta med vita streckade linjer som markerar vägkanten. På förgrunden till höger i bilden syns en kant beväxt med blå och lila blommor samt gula blomster, vilket ger en färgglad kontrast mot den mörka asfalten. Bakgrunden är suddig, men man kan urskilja mer grönska och en fortsättning av vägen som slingrar sig in i landskapet. Det verkar vara en solig dag med gott om dagsljus som lyser upp scenen.

Webbinarier om blomrika vägkanter

Vill du lära dig mer om hur du skapar blomrika vägkanter? Här har vi samlat både kommande och inspelade webbinarier och föreläsningar på temat blomrika vägkanter och hur man sköter om dem.

Växter, Ängsblommor, Rödklöver, Klöver, Blomma, Blommor

Samlat material

Här hittar du samlat material som kan användas oavsett om du hittat hit som privatperson, tillhör en av Naturskyddsföreningens kretsar eller arbetar på en kommun.

Närbild på fröer.

Fröets dag 30 augusti 2024

Att samla in och så fröer från vilda, lokala växter gynnar den biologiska mångfalden. Ta del av vårt helt nya material om vilda fröer – guider, rekommendationer och tips.

Lokala events, föreläsningar och möten om biologisk mångfald:

Kontakta oss

Behöver du hjälp, råd eller tips? Mejla oss gärna på blomsterangar@naturskyddsforeningen.se