Skärpt lagstiftning kan stoppa naturkrisen

I Sverige finns tusentals djur och växter som riskerar att försvinna från vår natur. Lodjur, vitryggig hackspett och Östersjötumlare är alla exempel på arter som är hotade i Sverige. För att rädda dem och andra arter kräver Naturskyddsföreningen att regeringen genomför de delar i Artskyddsutredningen (SOU 2021:51) som kan bidra till att stoppa naturkrisen. Det skriver Naturskyddsföreningen i Vimmerbytidning, och en rad andra lokaltidningar runt om i Sverige.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!