Skogsindustrin måste sluta blunda för klimatkrisen

Vi noterar att SCA inte verkar ha någon ambition att ställa om till ett miljö- och klimatvänligt skogsbruk, utan klamrar sig fast i dagens ohållbara metoder. Det Naturskyddsföreningen i en replik i Aftonbladet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!