Skogsstyrelsens ledning får förlängt – ”Anmärkningsvärt”

Regeringen har nyligen gett Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist förlängt förtroende. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl om beskedet:
– I ljuset av den pågående klimat- och naturkrisen står skogen i händelsernas centrum. Just därför hade vi förväntat oss att regeringen delade vår syn om behovet av en ny ledning för Skogsstyrelsen.

Det finns flera skäl till att Naturskyddsföreningen är kritisk till att ledningen av Skogsstyrelsen nu får förnyat förordnande.  

Skogsstyrelsen har misslyckats med både det nationella miljömålet Levande skogar och att säkerställa att det svenska skogsbruket bedrivs i linje med EU:s naturvårdsdirektiv. Under nuvarande ledning för Skogsstyrelsen har naturvårdsarbetet succesivt monterats ned.

– Den svenska skogspolitiken och skogsvårdslagstiftningen kommer inte kunna säkerställa ett hållbart skogsbruk i Sverige om inte stora ändringar genomförs. Då Skogsstyrelsen inte heller klarar av att säkerställa att Sverige lever upp till EU:s direktiv blir det allt tydligare att vi nu får sätta vårt hopp till EU om vi ska kunna bevara den biologiska mångfalden i skogen, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen har tidigare skickat ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan, med kritik mot Skogsstyrelsens ledning.

Regeringen anser att Herman Sundqvist är bra på att verka för lösningar som kan leda till samförstånd mellan olika intressegrupper. Naturskyddsföreningen, och en stor del av miljösverige, håller inte med.  

Samma dag som regeringen aviserade det förlängda förordnandet uttryckte 57 organisationer, däribland en lång rad av föreningens kretsar och länsförbund, sitt stora misstroende för Skogsstyrelsens ledningsarbete. 

Tvärtemot vad regeringen ger uttryck för, har vittnesmål från såväl ideell naturvård, urfolket samerna samt även Skogsstyrelsens egna tjänstemän, förts fram.

Samtliga har ifrågasatt myndighetsledningens förmåga att just balansera de två jämställda målen miljö och produktion.  

– Det är anmärkningsvärt att den djupa förtroendeklyfta som finns mellan stora delar av civilsamhället och Skogsstyrelsen verkar ha gått regeringen förbi, säger Johanna Sandahl. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll