Slutreplik: ”KD:s omsvängning är oroande”

Kristdemokraterna tycks överge sin tidigare kloka inställning i miljörättsliga frågor. Det skriver Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace i en slutreplik i SvD.

Vi är djupt oroade över att civilsamhällets demokratiska utrymme begränsas alltmer i många delar av världen. Ett uttryck för det är ett ökat motstånd mot miljöorganisationers och urfolks talerätt och deltagande i beslutsprocesser. I vår debattartikel belyste vi att det i vårt land manifesterat sig i att SD, M, C och KD gjort gemensam sak i att försöka begränsa miljöorganisationers rätt att ta miljöförstöring till prövning i domstol.

I en replik hävdar två representanter från KD att det bara rör talerätten kring licens- och skyddsjakt. Men deras agerande i riksdagen visar något annat. En genomgång av KD:s skrivningar i riksdagen ger tvärtom det samlade intrycket av att man är beredd att gå mycket långt för att göra det svårare att uppmärksamma och överklaga verksamhet som bryter mot miljölagarna; som olagliga skogsavverkningar, byggande i strid mot strandskyddsreglerna och rovdjursjakt.

Läs hela slutrepliken i SvD Debatt här.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll