Solenergin flödar – men var finns solcellerna?

Det har pratats om en "solrevolution" i flera år nu. Inte så konstigt – solen gör det möjligt för oss att njuta av förnybar och gratis energi. Men än så länge står solen för mindre än en procent av energin i Sverige. Hur går det för solen som energikälla egentligen? Och varför har vi inte kommit längre? I den här texten går vi igenom hur solläget ser ut i Sverige. 

Solenergi är en fantastisk energikälla. Den är förnybar och till skillnad från vindkraft och bioenergi behöver den inte komma i konflikt med skydd av naturområden och biologisk mångfald. I de flesta fall finns det redan tak att installera solceller på. Ingen ny mark behöver tas i anspråk. Placering på till exempel tak innebär också att energin kan produceras inne i städerna där en stor del av energin används. 

Trots fördelarna har solrevolutionen inte kommit igång på riktigt i Sverige – än. I dag står solen för mindre än en procent av den totala elkonsumtionen. Den här siffran är på tok för låg. Naturskyddsföreningen anser att solen borde stå för minst 10 procent av vår elanvändning. Det är också vad som föreslås på lång sikt i Energimyndighetens solstrategi.  Skillnaden är att vi tror att det kan gå betydligt fortare! 

Egentligen finns inget som stoppar oss från att nå målet och satsa fullt ut på solen som energikälla. Tekniken finns, ekonomin är gynnsam, nu fattas bara motivationen att kicka igång solel-utvecklingen riktigt ordentligt. Vi har inte längre tid att fortsätta med våra fossila ovanor, och även om solen inte är hela lösningen på energiutmaningen så är den en oerhört viktig pusselbit på vägen mot ett förnybart energisystem.  

Solenergi kan stå för en tredjedel av vår el 

Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle det kunna ge omkring 40 TWh solel. Det kan jämföras med att vi sammanlagt använde 125 TWh el i Sverige under 2016 . Solen skulle på så sätt kunna ge oss en tredjedel av all den el vi använder på ett år! Men så är alltså inte fallet i dag. Under 2017 var solelproduktionen bara 0,3 TWh. El från solen utgör alltså mindre än 1 procent av Sveriges sammanlagda elanvändning. Det är så lite att den inte ens syns i den officiella statistiken från Energimyndigheten. I Naturskyddsföreningens vision för Sveriges hållbara energisystem står solelen för 15 TWh år 2040.

Solenergi i Sverige – förändringen kan gå snabbt 

Siffrorna för solelen kan låta deppiga, och visst finns det mycket kvar att göra. Men tillväxttakten för solceller trots allt är hög. De senaste åren har tillväxttakten varit mellan 40-80 procent per år. Det är emellertid rimligt att anta att tillväxttakten mattas av med tiden, men även med en tillväxt på cirka 25 procent skulle vi ändå kunna nå 10 TWh till år 2030. Men för att det ska bli verklighet måste vi hjälpas åt att fortsätta solrevolutionen. 

Framtiden i Sverige är solig 

Elsystemet i Sverige kommer det närmaste decenniet att genomgå en stor förändring. Och det är inte bara på grund av solenergin, utan också för att många av de elproduktionsanläggningar som vi har idag är gamla och ska bytas ut. Fram till år 2040 räknar Energimyndigheten med att 100 TWh ny elproduktion behöver byggas i Sverige.  

Till skillnad från situationen globalt så har vi i Sverige väldigt goda förutsättningar för att helt fasa ut den fossila energin och ställa om till ett helt förnybart energisystem. Inom elproduktionen är det bara några procent som är fossil energi. Men i hela energisystemet med transporter, industri och värme så har vi idag ca 30 procent fossil energi. För att bli av med all fossil energi behöver vi byta ut delar av energin mot el och bioenergi, samtidigt som vi energieffektiviserar. För att vi ska lyckas med det är solen en av de energikällor som måste få större plats i vårt energisystem.  

Ny elproduktion kommer alltså att behövas både för att ersätta fossil energi i transporter och industri samt för att ersätta gamla elproduktionsanläggningar. En solrevolution skulle därför på flera sätt bidra till en positiv utveckling för energisystemet i Sverige. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll