Stockholms nya motorväg bryter mot klimatlagen

I en debattartikel i Expressen skriver Naturskyddsföreningen om varför vi överklagar bygget av en ny motorväg i södra Stockholm, och varför överklagan riktar sig till regeringen.

Sverige har omsatt sin del av klimatansvaret till nationella klimatmål beslutade av riksdagen och en klimatlag som tydliggör regeringens ansvar att styra mot klimatmålen. Men det finns en tydlig dissonans mellan målsättningarna och den förda klimatpolitiken. Trots att det står utom allt rimligt tvivel att utsläppen behöver minska i snabb takt fattas det beslut som leder till ökade utsläpp.

För att minska trafikens klimatpåverkan och hjälpa Sverige att nå klimatmålen krävs kraftfulla åtgärder. Lösningen är inte att bygga nya motorvägar som ökar trafiken och utsläppen mitt under en klimatkris.

Ett konkret exempel är Trafikverkets färska beslut att bygga en ny stor motortrafikled på drygt 20 kilometer i södra Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn. Trafikverket skriver själva i sin miljökonsekvensbeskrivning att ”motortrafikleden inte [kommer] kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”.

Själva essensen av problematiken med Tvärförbindelse Södertörn beskrivs alltså tydligt i Trafikverkets egen beskrivning av vad motortrafikleden leder till. Men eftersom Trafikverkets arbete i första hand styrs av prognoser för ökad vägtrafik och inte av klimatmålen, kan de landa i att motortrafikleden trots allt bör byggas.

Att bygga nya motorvägar bryter mot klimatlagen, miljöbalken och klimatmålen som grundar sig i Parisavtalet. Därför har regeringen ett ansvar att godkänna Naturskyddsföreningens överklagan och stoppa bygget av Tvärförbindelse Södertörn.

Läs hela debattartikeln i Expressen.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll