Naturskyddsföreningens synpunkter på Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens förslag till Strategi för svenskt fiske och vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har gemensamt tagit fram en strategi för fiskets och vattenbrukets framtida utveckling i Sverige. Myndigheterna konstaterar att svenskt yrkesfiske står inför stora utmaningar med sviktande fiskbestånd, många miljöproblem och dålig lönsamhet. Vattenbruket har inte på allvar tagit fart i Sverige trots att den politiska ambitionen under lång tid har varit att näringen ska växa och produktionen av vattenbruksprodukter öka. I strategin presenteras myndigheternas gemensamma vision som är att svenskt fiske och vattenbruk i framtiden ska vara attraktiva, lönsamma och hållbara näringar som bedrivs inom ekosystemens bärkraft och kännetecknas av konkurrenskraft, miljöhänsyn och samhällsnytta.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll