Svenska folket står bakom ett fossilförbud

En majoritet av svenskarna är positiva till ett fossilfritt vardagsliv 2030 - och tycker att politikerna behöver göra mer för att skapa rätt förutsättningar. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Att dagens politik inte är tillräcklig för att nå klimatmålet i Parisavtalet – att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller åtminstone 2 grader – är numera ett välkänt faktum. Om Sverige fortsätter minska utsläppen i samma takt som nu så kommer vi att ha förbrukat vår koldioxidbudget inom fyra år.

Detta trots att en majoritet av svenskarna, enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Naturskyddsföreningen, är för en omställning till fossilfritt vardagsliv. Det finns alltså starkt stöd för modiga politiska kopplat till klimatet.

Stöd för fossilfritt i hela landet

Undersökningen i sammanfattning:

  • Det är fler som kan tänka sig en omställning till ett fossilfritt vardagsliv 2030 än de som inte kan det - oavsett var i Sverige man bor. Peppen på fossilfritt vardagsliv är störst i Småland, men storstadsbefolkningen är nästan lika positivt inställd som smålänningarna. Och trots den fysiska distansen mellan Malmö och Övre Norrland står de varandra väldigt nära i den här frågan.
  • Endast två av tio svenskar tycker att regeringens och riksdagens åtgärder är tillräckliga för att vi ska nå klimatmålet.
  • Hälften av Sveriges befolkning är positiva till ett förbud mot försäljning och användning av fossila bränslen i Sverige från år 2030.

Sifo-undersökningen genomfördes med en webbaserad panel med 1167 personer 24-27 juni 2021.

Ställ dig bakom ett fossilförbud!

Fossilförbud 2030

Klimatkrisen förhandlar inte. Med ett fossilförbud kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.
Jag skriver under!
Gillas av 1

Relaterat innehåll