Svenska folket: ”Ta från flyget och ge till tåget”  

Vi står mitt i en klimatkris. Samtidigt låter vi en av våra största klimatbovar, flyget, slippa undan både moms på utrikesavgångar, energiskatt och koldioxidskatt. Det är dags för flyget att börja betala för sig. Det tyckte majoriteten av svenska folket, enligt en Sifo-undersökning beställd av Naturskyddsföreningen år 2016.

Vi nås av skrämmande rapporter om rekordvärme i Arktis och döda korallrev. Nu måste vi göra allt för att minska utsläppen, och flyget är en av våra största bovar. Innan den nu existerande flygskatten infördes debatterades frågan flitigt i Sverige. År 2016 frågade Naturskyddsföreningen svenska folket i en Sifo-undersökning om hur de ställde sig till en sådan skatt. Resultatet var tydligt, 73 procent var positiva. 

Svenska folket efterfrågar tydligt verkningsfulla klimatåtgärder från politiken. Den som orsakar klimatutsläpp ska betala, och nu måste det bli ett slut på subventionerna till det klimatskadliga flyget. 

Flygets klimatpåverkan har ökat med 47 procent 

Utsläppen från svenskarnas flygresande har ökat till en nivå som motsvarar klimatpåverkan från alla personbilar i Sverige. Mest ökar utrikesflygen. Klimatpåverkan från svenskarnas flygresor ökade med 47 procent mellan 1990 och 2017.1 Trots det slipper flyget såväl energiskatt, koldioxidskatt och moms på utrikesavgångar. 

Undersökningen visar att förslaget om att låta svenskt flyg att betala för sin klimatpåverkan bemöts övervägande positivt av såväl stadsbor, landsbygdsbor som sympatisörer till samtliga partier. Används flygskatten för att finansiera tågunderhåll är stödet ännu starkare. 

Ta från flyget, ge till tåget 

Naturskyddsföreningen vill att intäkterna från flygskatten ska användas för att finansiera bättre underhåll av svenska järnvägen. Tågresandet, det naturliga inrikesalternativet till flyg, ökar ständigt i Sverige – så mycket att vi reser mer än vi hinner underhålla. Trafikverket räknar med att de medel regeringen skjuter till inte räcker för att rusta upp järnvägen i takt med slitaget.  

Tågen knyter ihop Sverige, såväl regioner som människor och företag. Kan vi omsätta flygskatt i såväl minskad klimatpåverkan som större järnvägsunderhåll kan fler åka tåg, vi slipper stänga fler linjer, kan öka kapaciteten och göra tågen pålitliga. 

Bli först att gilla!