Sydafrikansk skola minskar utsläpp tack vare solenergi

Sydafrika fortsätter att göra stora investeringar i gruvor och kolkraftverk, något som får katastrofala konsekvenser för såväl miljö som människor. Men det finns de som vågar tänka annorlunda – häng med till skolan som lyser upp klassrummen med energi från solen. 

Nandi Primary School har nyligen installerat omkring 80 solpaneler på taket. Panelerna omvandlar energi från solen till elektricitet till skolan. 

– Elräkningarna har gått ner dramatiskt! säger läraren Phindile Chaweza entusiastiskt. Pengarna som vi sparat används till undervisningen och till läromedel.

Tidigare blev det strömavbrott i skolan varje gång elen i elnätet stängdes av på grund av ransonering, något som sker då och då. Men sedan skolan installerade solpanelerna fungerar alltid el och belysning i klassrummen. Dessutom orsakar el från solpanelerna inga utsläpp, till skillnad från el som kommer från fossil energi.  

c9oAO_g3u6g poster image

– Förbränningen av kol orsakar många skadliga utsläpp för vår miljö och det är inte bra, säger eleven Duduzile Sibanyoni allvarligt. Med solenergi får vi belysning och vi kan koka vatten.  

Elever och lärare på skolan i Soweto skiner som solar när de berättar om sitt projekt. Men långt ifrån alla i Sydafrika är lika positiva till förnybara lösningar. Beslutsfattare och företag investerar fortfarande stora summor i fossil energi. 

En av världens största utsläppare 

Sydafrika står i dag ensamt för nästan hälften av alla koldioxidutsläpp i hela Afrika. Chockerande 85 procent av landets elektricitet genereras av kol – det globala genomsnittet är 38 procent. 

Den höga förbränningen av kol leder till stora utsläpp av växthusgaser som påverkar miljön negativt. Kolutvinningen förorenar luften, smutsar ner vattnet och förgiftar markområden. Utvinningen och förbränningen av kol leder också till hälsoproblem hos en del av befolkningen, till exempel kroniska sjukdomar som bronkit, hjärtsjukdom, astma och i värsta fall för tidig död. Hårdast drabbas de som arbetar nere i gruvorna och de som bor nära kolkraftverken. 

Photo taken in Compuertas, Mexico
Photo taken in Compuertas, Mexico

Historiskt skifte från kol på gång? 

Det behöver inte vara så här – Sydafrika har nämligen stor potential för förnybar energi. Trots det kommer idag endast 1,8 procent av elektriciteten i landet från sol och vind. 

En god nyhet är att regeringen nyligen antagit en plan för landets energisektor som innehåller ett historiskt skifte, från satsningar på kol till satsningar på förnybar energi. 

Men trots att planen anger att kol på sikt ska fasas ut, så tillåter den både färdigställandet av de kolkraftverk som idag är under uppbyggnad och produktion av nya kolkraftverk. 

Earthlife Africa – kampanjar mot kol 

Så hur ska Sydafrika bli av med sitt kolberoende? Det finns många i landet som kämpar för en omställning till förnybar energi. Naturskyddsföreningen samarbetar sedan många år med organisationen Earthlife Africa, som bland annat varit inblandade i solenergiprojektet på Nandi Primary School.  

– Earthlife Africa är en miljö- och rättviseorganisation som driver en antikol-kampanj, berättar Thabo Sibeko från organisationen. Vi kämpar mot fortsatt användning av kol i Sydafrika. 

Earthlife Africa utbildar människor så att de själva ska kunna ställa krav på en miljövänlig energipolitik. Makoma Lekalakala, en av organisationens ledare, tilldelades förra året världens mest prestigefyllda miljöpris för organisationens historiska kamp när de lyckades med det omöjliga: att stoppa en massiv utbyggnad av kärnkraften  i Sydafrika.  

Energifattigdom i Sydafrika 

Enligt officiell statistik har 84 procent av Sydafrikas befolkning tillgång till el. Denna siffra är felaktig – i verkligheten är det fler än 16 procent av befolkningen som saknar tillgång.

  • Många som lever i fattigdom inte har råd att ansluta sig till elnätet. 
  • Elen är så dyr att många inte kan betala för den.  

Den sydafrikanska staten ger fattiga hushåll en begränsad mängd gratis elektricitet varje månad, för att tillgodose människors basbehov. Men elen räcker inte långt och när den är förbrukad stängs den av. Systemet fungerar dessutom bara för de som redan är anslutna till elnätet.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll