Till miljölagarnas försvar

En granskning av myter om miljölagarna.

Kritiken mot miljölagarna och miljömyndigheterna är omfattande.
I media och debatt har det spridits en bild av att miljöbalken är ett
hinder för samhällsutveckling och klimatarbete på grund av för
långa tillståndsprocesser och för hårda regler.

Dessa budskap om miljölagarna har länge fått stå oemotsagda och
har givit upphov till en rad förslag till lagändringar. Ändringar som,
om de genomförs, innebär kraftiga och skadliga ingrepp i miljöbalken.

Det har kommit ny statistik som visar att påståendena om långa
prövningstider och många avslag i domstolarna inte stämmer.
Vår granskning av de rapporter och utspel som ligger till grund för
till de hårt skruvade budskapen i media och riksdagsdebatt om
miljölagarna visar dessutom omfattande brister. I många fall rör det
sig om ren mytbildning.

Denna rapport har möjliggjorts med medel från Svenska Postkodlotteriet. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll