Trålningen innanför Sveriges trålgräns

Denna brief illustrerar att dagens trålgräns inte utgör den gräns eller det skydd av de marina resurserna som namnet antyder.

Sammanfattning:

Den nuvarande situationen för såväl fiskbestånd som havsmiljö visar tydligt att nuvarande förvaltning inte är tillräcklig. För att komma tillrätta med problemen och säkerställa att det finns fisk i våra hav i framtiden behöver kraftiga åtgärder vidtas.

Denna brief illustrerar att dagens trålgräns inte utgör den gräns eller det skydd av de marina resurserna som namnet antyder. Nästan hälften av ytan innan för trålgränsen omfattas av inflyttningsområden där trålning är tillåten, och år 2021 var det nästan tre fjärdedelar av fisken som fångades innanför trålgränsen som togs upp med trål och nästan en tredjedel av trålningstimmarna skedde innanför trålgränsen.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll