Vad är problemet med båtbottenfärger?

Hur fungerar båtbottenfärg och på vilket sätt  påverkar den livet i havet? Snabba fakta om problemen med den giftiga färgen, men även lösningen med giftfri bottenfärg och sätt att helt slippa måla botten. 

Giftig färg skadar djur och alger 

Många båtbottenfärger fungerar genom att långsamt läcka ut gifter för att hindra organismer från att sätta sig fast på båtbotten. Problemet är att gifterna fortsätter vara verksamma när de hamnar i vattnet utanför båten, där de skadar många andra alger och djur. 

Olika typer av gift skadar olika djur på olika sätt, för vissa djur skadas tillväxten medan andra får problem med reproduktionen. Och vissa arter påverkas kanske inte alls. Sammantaget kan dessa störningar påverka hela ekosystemet. 

Grunda vikar och fjordar, just där fritidsbåtar ofta ligger, är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden i sjöar och hav. De fungerar t ex ofta som barnkammare för större fiskar. Därför är det så viktigt att inte störa dessa i onödan, och särskilt försiktig måste man vara under sommaren då produktionen är som störst. 

Se upp för supergiftiga ämnen 

På äldre båtar kan det också finnas supergiftiga ämnen som organiska tennföreningar (TBT) och Irgarol som ligger i gamla färglager. Dessa ämnen är förbjudna idag men läcker fortfarande från båtuppläggningsplatser, antingen från marken eller från färgrester som skrapas av båtar vid underhåll. Det är därför viktigt att samla upp färgrester via spolplattor och presenningar och slänga dem i miljöfarligt avfall, det är också viktigt att skydda sig själv med ansiktsmask när man arbetar med båten. 

Färger helt utan gift 

Det pågår en hel del forskning på området och det finns idag färger som inte innehåller något gift alls. Då behöver de inte godkännas av Kemikalieinspektionen utan fungerar istället t ex genom en ytstruktur som försvårar för organismer att sätta sig fast. 

5 sätt att slippa bottenmåla 

Vill man helt slippa bottenmåla finns det många andra smarta alternativ. Förutom att det är bra för miljön är det i många fall både billigare och lättare. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll