Vad hoppas vi ska hända på COP27?

Årets COP som äger rum i Sharm El-Sheikh, Egypten har fokus på hur rika länder ska leva upp till befintliga löften om finansiering av klimatåtgärder och hur skador och förluster vid exempelvis extremväder ska finansieras. Det här hoppas vi världens ledare ska komma fram till:

Vad är COP27?

COP står för conference of the parties, ungefär “konferens mellan parterna” och är den förkortning som i vardagligt uttryck används för att benämna FN:s årliga klimatkonferens. Siffran kommer från att det var det 27e året som klimatkonferensen anordnades.  

Under COP samlas världsledare, forskare och organisationer för att diskutera frågor om miljön och klimatet och inte minst – för att förhandla fram lösningar och åtgärder. I år hålls mötet i Sharm El-Sheikh, Egypten.

Den första konferensen hölls 1995 i Berlin. Tidigare konferenser har bland annat resulterat i Kyotoprotokollet 1997 och Parisavtalet 2015.

Det här står på spel

De senaste IPCC-rapporterna visar att klimatförändringarna redan påverkar alla delar av världen och att dess effekter är allvarligare än väntat. Med antagna policys väntas en höjning på 2,8 grader till år 2100. Kraftiga och snabba utsläppsminskningar är helt avgörande för att nå 1,5-gradersmålet!

IPCCs senaste rapporter visar att internationella åtgärder för utsläppsminskningar är otillräckliga och att globala utsläpp fortsatte att öka mellan 2010 och 2019. De globala utsläppen måste minska med minst 43% (jämfört med 2019 års nivå) senast till år 2030 och nå nollutsläpp år 2050 för att världen ska ha en rimlig chans att nå 1,5-gradersmålet.

Rika länder måste leva upp till befintliga löften

De länder och grupper som har bidragit minst till klimatkrisen är de som påverkas mest av klimatförändringarnas effekter. Därför är det viktigt att alla insatser för att minska klimatförändringarna guidas av principerna för mänskliga rättigheter.

Sverige och andra höginkomstländer bär ett historiskt ansvar för att gå i spetsen för den omställning som behövs! Vi behöver se till så att låginkomstländernas ska klara av klimatanpassning och samtidigt kunna växa sina ekonomier på ett hållbart sätt.

Detta behöver COP27 leverera

COP27 måste leverera höjda ambitionsnivåer och faktiska åtgärder för utsläppsminskningar, anpassning, skador och förluster baserat på jämställdhet, mänskliga rättigheter och principen om gemensamma men olikartade ansvar. Sverige och EU bär ett stort ansvar för att driva förhandlingarna framåt och vi förväntar oss att Sverige driver på för högsta möjliga ambition, både inom EU och i bilaterala samtal med andra länder. Inom följande åtta områden har vi höga förväntningar på mötet och på Sveriges och EU:s agerande:

Höjda ambitioner för utsläppsminskningar

Samstämmighet i arbetet för klimat och biologisk mångfald

Anpassningsåtgärder

Skador och förluster

Klimatfinansiering

Internationella mekanismer

Omställningen av finansiella flöden

Klimatförändringarna och jämställdhet

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll