Vad innehåller plast?

Plast kan tillverkas av massor av olika ingredienser och det finns ingen innehållsförteckning. Det som plaster har gemensamt är att de är påhittade av människor och att de är svårnedbrytbara i naturen. 

Plastleksaker på grön bakgrund
Kraven på vilka kemikalier som får finnas i leksaker har skärpts, därför kan det bara bra att undvika äldre plastleksaker.

På samma sätt som bröd är uppbyggt av olika sorters mjöl, så är plast uppbyggt av olika plastenheter. Plast är alltså inte ett material, utan en mängd olika. Man kan oftast få veta vilka enheter plasten är gjord av, till exempel polyeten, som är upprepade eten-enheter, eller polystyren, som är upprepade styren-enheter.  

Är plast hälsofarligt? 

Plast som material är för stora för kroppen att ta upp, men ibland kan byggstenar, plastenheter, finnas kvar från tillverkningen och de är tillräckligt små för att  tas upp av kroppen.  

Om plastenheten är ofarlig är det inget problem, men om plastenheten är hälsofarlig, som t.ex. styren, bör man tänka sig för hur man använder plasten. Plaster med hälsofarliga enheter kan samtidigt vara ofarliga om enheterna är så hårt bundna till varandra att de inte kan lossna och läcka ut.  Tyvärr behöver plasttillverkarna inte redovisa om deras plast innehåller enheter som kan läcka ut eller inte.  

Problemet med tillsatser i plast 

Tillbaka till brödbaket. För att få rätt konsistens, smak och färg på brödet tillsätter vi olika saker, som mjölk, vatten, ägg, bakpulver, jäst, kryddor, nötter mm. Alla bröd innehåller olika tillsatser. På samma sätt är det med plaster. 

Tillsatserna ger plasten vissa önskade egenskaper, som till exempel en viss färg, mjukhet, flamsäkerhet eller motståndskraft mot UV-ljus.  

Vissa tillsatser vet man är farliga för hälsan eller miljön, andra vet man är ofarliga, men för de allra flesta känner man idag inte till om de är farliga eller inte. De har helt enkelt inte blivit tillräckligt undersökta. 

Tillsatserna i plaster kan antingen vara hårt bundna, löst bundna eller inte bundna alls. Beroende på hur hårt de sitter fast tar de sig ut från plasten olika lätt. Om plasten värms upp, eller om den kommer i kontakt med något fett, surt eller basiskt, kan tillsatserna lättare läcka.

De här plasterna innehåller ofta farliga tillsatser  

Tyvärr finns det inte någon innehållsdeklaration på plast, så vi vet inte vilka tillsatser som finns i plasten. Men vi vet att vissa plastprodukter ofta innehåller farliga tillsatser. Några av de plasterna är: 

  • Plastprodukter med tillsatser för att göra dem flamsäkra (som elkablar och plast i elektronik). 
  • Plastprodukter med tillsatser för att göra dem antibakteriella (som skor och träningskläder).  
  • Plastprodukter med tillsatser som ger en smuts- och vattenavstötande yta (som stekpannor med non-stickbeläggning, funktionskläder, skor, soffor mm).  
  • Plast med tillsatser av mjukgörare, så kallade ftalater, som mjuk PVC, framförallt äldre produkter samt produkter importerat från utanför EU (så som badpooler, skor och stövlar, väskor och produkter av konstläder, samt plastleksaker äldre än 2007).   

Plast som avfall  

Det finns även en annan dimension av plastens påverkan på miljön, nämligen hur den hanteras som avfall. Det kan ta flera hundra år för naturen att bryta ner plast, och det sker genom att den delas upp i  till mindre och mindre bitar. Därför blir plast inte automatiskt bra bara för att den inte innehåller några farliga ämnen, utan den måste även hanteras på ett hållbart sätt när den använts klart, så den inte hamnar som skräp ute i naturen. Även giftfria plastpåsar kan hamna i en fågels mage.  

Plast i en cirkulär ekonomi 

Nästan all plast är idag tillverkad av fossil råvara, och för klimatets skull måste vi sluta använda fossilt så snart som möjligt. Att fortsätta som vanligt men använda förnybar råvara istället är inte heller en hållbar lösning, eftersom vi bara har ett jordklot med begränsad mängd skog och åkermark. Förutom plastprodukter ska naturen även räcka till mat, energi och råvara till andra saker. Därför behöver hela samhället ställa om till att använda mindre mängd råvara, och använda de saker vi redan har genom att dela, återanvända, laga det som går sönder, materialåtervinna och i allra sista hand återvinna produkterna som energi.  

Hjälp oss att avgifta vardagen!

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att få bort farliga kemikalier i vardagen.

Ge en gåva
Gillas av 13

Relaterat innehåll