Miljösegrar 2020

Ett stort tack till alla er som kämpar med oss. 2020 var ett annorlunda år både globalt och på hemmaplan. Men det var också ett viktigt år ur miljösynpunkt. Här hittar du några av de segrar vi uppnått tillsammans och en tackhälsning från oss. 

Här är några exempel på segrar under året som visar att envist arbete för naturen ger resultat.  

PHzRR1Iq5Eg poster image

Preem drog tillbaka utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil 

En av årets största segrar för miljörörelsen var när Preem drog tillbaka sin ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil. Att Preem drog tillbaka sin ansökan visar att fossila investeringar inte har någon framtid, varken i Sverige eller internationellt. Dessutom är det ett tydligt bevis på att folkrörelsens envisa engagemang lönar sig. Många, inte minst Naturskyddsföreningens lokala krets i Lysekil, har protesterat mot utbyggnaden länge. Tack alla ni som kämpat med oss!  

Flera steg i rätt riktning för fossilfria pensioner  

Myndigheten Första AP-fonden meddelade att de tar bort sina investeringar i fossila bolag. I slutet av året meddelade även Andra AP-fonden att de gör sig av med sina innehav i hundratals fossila bolag. Det är en stor seger för klimatet och för alla de nästan 18 000 personer som skrev på vår namninsamling mot fossila pensioner. Tillsammans handlar det om flera miljarder kronor av våra gemensamma pensionspengar som nu kommer att flyttas.   

Nu väntar vi på att Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonden ska följa efter och göra sig av med sina innehav i fossila bolag.  

Över 11 000 räddningsinsatser för bina  

Bina är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av de 270 vilda biarter som finns i Sverige är på väg att försvinna. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.   

I vår kampanj Operation: Rädda bina utfördes fler än 11 000 räddningsinsatser under året. Uppmärksamheten kring binas akuta situation har resulterat i att över hälften av alla svenskar har gjort ett aktivt val för att hjälpa bina – som att köpa mer ekologisk mat, plantera bivänliga blommor eller satt upp bihotell. Vi blev också glada när regeringen i sin höstbudget avsatte 25 miljoner kronor per år till svenskt ekolantbruk.  

bi, grön, varm, solig, gul, flygande

Glada nyheter för hotad hackspett  

Under 2020 har par av vitryggig hackspett hittats på totalt sju platser i Sverige. På sex av platserna har det skett lyckade häckningar och ungar har lämnat bona. Det är det bästa resultatet på många år i Naturskyddsföreningens arbete för den utrotningshotade vitryggen.  

Vitryggen är en så kallad paraplyart, vilket innebär att det är ytterligare cirka 200 hotade och rödlistade växt- och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer. Vitryggens situation är därför en varningsklocka – när vitryggen har svårt att klara sig, är läget allvarligt för många andra arter också. Samma sak gäller också tvärtom – klarar sig vitryggen finns även förutsättningar för andra arter.   

Arbetet för att stoppa bottentrålning gav resultat  

Bottentrålning är en effektiv fiskemetod. Men dess negativa inverkan på livet i och kring havsbotten är enorm. Trots att metoden förstör havsbotten och hotar den biologiska mångfalden är den idag tillåten i flera havsområden som är skyddade, och som därmed borde vara oaser i havet där arter och ekosystem tillåts frodas och återhämta sig.  

Under hösten föreslog Havs- och vattenmyndigheten hur ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden kan införas och regeringen har avsatt budget för genomförandet. Vi har jobbat många år för precis just det här.  Nu är det upp till regeringen att se till att förslaget verkligen kommer innebära ett ordentligt skydd.  

EU tog ett jättekliv mot PFAS-förbud   

PFAS kallas en grupp ämnen som har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Det har i djurstudier visat sig att vissa PFAS kan ha negativa effekter på reproduktion, immunsystem, sköldkörtelhormoner och lever. Andra är misstänkt cancerframkallande.   

Enligt EU:s nya kemikaliestrategi som togs 2020 kommer PFAS och hormonstörande ämnen att förbjudas i konsumentprodukter, som leksaker, kosmetika, tvättmedel, livsmedelsförpackningar, textilier och brandskum.  

Den nya strategin är det viktigaste som hänt inom kemikalieområdet i EU på över 10 år. Vi i Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer i Europa har arbetat hårt och länge för att få bort PFAS. Tack alla ni som engagerat er tillsammans med oss i det arbetet!   

Nu kommer vi att arbeta vidare för att strategin ska förverkligas så snart som möjligt. Sverige har alla möjligheter att gå före och visa hur man praktiskt kan utforma ett nationellt PFAS- förbud. 

Färre subventioner till klimatskadlig verksamhet  

Naturskyddsföreningens krav på att avskaffa Sveriges klimatskadliga subventioner bidrog till att nästan tre miljarder kronor togs bort i statsbudgeten. Bland annat togs subventioner till förmånsbilar och nedsatt skatt på fossila uppvärmningsbränslen bort.  

Minskad miljöpåverkan från mobilen  

Både tillverkningen och användandet av mobiltelefoner har stor miljöpåverkan. Att använda mobiltelefoner är mycket energikrävande, andelen nyköp av mobiler överskrider vida reparationsgraden. Det leder till massbrytning av metaller som ger stora miljöskador. Nu ställer Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, Bra Miljöval, krav på mobilabonnemang i en ny märkning för att minska mobiltelefonins miljöpåverkan. Kraven innebär att mobiloperatören ska använda hållbart producerad el i mobilnätet och skapa förutsättningar för att användaren ska kunna använda mobilen under en längre tid. Även återanvändning och miljöriktig återvinning av mobilen ska underlättas i och med mobilabonnemanget.  

46 godkända fondprojekt från el märkt med Bra Miljöval  

Alla med Bra Miljöval-licens inom elenergi, fjärrvärme, biobränsle och tidigare transporter avsätter medel till miljöfonden och energieffektiviseringsfonden. Under 2020 godkändes 46 nya fondprojekt och totalt beviljat belopp är cirka 29 miljoner kronor. Ett exempel är skapandet av värdefull vattenväg för både fiskar och andra djur vid Forsnäs kraftverk i Bulsjöån i Östra Lägerns utlopp.  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll