Varför förändras klimatet?

Den största orsaken till de klimatförändringar vi ser i dag är människans utsläpp av växthusgaser. Men var kommer de från? Vi backar bandet och reder ut varför klimatet förändras. 

Vi har hört om det i många år nu. Om att världen riskerar att helt byta skepnad om vi inte begränsar den globala uppvärmningen. Det handlar om dramatiska förändringar där hela förutsättningen till liv på jorden påverkas. 

Växthusgaser som orsakar klimatförändringarna 

Den största orsaken till de snabba klimatförändringarna är vi människor och våra utsläpp av så kallade växthusgaser. Klimatet har visserligen alltid varierat – men de naturliga förändringarna är både mindre och långsammare än de som pågår nu.  

Några av de viktigaste växthusgaserna som mänskligheten släpper ut är koldioxid, metan och lustgas. Den här typen av gaser har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värme som är på väg att lämna jorden. De ökade halterna av växthusgaser gör därmed att en större del av värmen återstrålas tillbaka till jorden – vilket leder till temperaturökningar. 

Växthusgaserna finns naturligt i atmosfären men när vi till exempel förbränner fossila bränslen och avverkar skog tillför vi extra mycket växthusgaser till atmosfären. Då förstärker vi växthuseffekten. 

Så här ser fördelningen mellan olika växthusgaser ut globalt:  

Diagrammet är baserat på uppgifter från den stora rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som kom år 2013.   

El- och värmeproduktion största utsläppskällan 

Utsläppen kommer från flera olika sektorer. El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Diagrammet nedan visar hur utsläppen är fördelade i världen:  

Diagram, IPCC,
Diagrammet är baserat på uppgifter från den stora rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som kom år 2013.  

Stora utsläppskillnader i världen 

Skillnaden mellan olika länders klimatpåverkan är enorm och det finns en stor global ojämlikhet när det gäller livsstil och klimatpåverkan. Den rikaste tiondelen av världens befolkning orsakar hälften av växthusgasutsläppen. Det mesta kommer från det vi importerar, konsumerar och från våra flygresor – de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen. 

Samtidigt ansvarar den fattigare hälften av jordens befolkning bara för en tiondel av utsläppen. Klimatfotavtrycket visar hur stora utsläpp av växthusgaser en människas livsstil orsakar. Här kan du testa din egen klimatpåverkan.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 6

Relaterat innehåll