Världsbanken ger stöd till fossil energi

Genom att ge stöd till fossil energi försvårar Världsbanken för länder att leva upp till Parisavtalet. Det framkommer i en rapport från Naturskyddsföreningen och Bank Information Center Europe. 

Att begränsa klimatförändringarna och bekämpa fattigdomen går hand i hand. Världsbankens övergripande mål är att utrota den extrema fattigdomen och främja gemensamt välstånd. 

I rapporten "Lighting the way? Assessing the World Banks Climate Action Plan and Energy Access" har Naturskyddsföreningen och BIC Europe tittat närmare på Världsbankens klimathandlingsplan och granskat deras stöd till sex länder, där en stor del av befolkningen lever utan tillgång till elektricitet. Handlingsplanen tydliggör att Världsbanken ska hjälpa låginkomstländer att genomföra sina åtaganden under Parisavtalet och samtidigt ge alla människor tillgång till elektricitet.  

Vi kräver att stödet till fossil energi upphör 

Att ge stöd till fossil energi försvårar för länder att leva upp till klimatavtalet från Paris. Naturskyddsföreningen kräver att: 

  • Världsbanken lever upp till sin klimathandlingsplan och omedelbart upphör med direkt och indirekt stöd till fossila energilösningar.  
  • Världsbanken bör utöka satsningen på decentraliserade energilösningar som inte är sammankopplade med nationella eller regionala kraftnät.  
  • Världsbanken introducerar ett tydligt regelverk för att säkerställa att alla insatser är förenliga med Parisavtalet och att länderna ges stöd för att öka sina åtaganden inom ramen för avtalet. 

En miljard människor utan elektricitet 

Parisavtalet och Agenda 2030 är de globala ramverk där alla världens länder har ett gemensamt ansvar för att undvika katastrofala klimatförändringar och skapa förutsättningar för en långsiktigt global hållbar utveckling. Samtidigt som energisektorn står för en betydande del av de globala växthusgasutsläppen, saknar över en miljard människor i låginkomstländer fortfarande tillgång till elektricitet – en av nyckelfaktorerna för att ta sig ur fattigdom. 

De flesta som saknar tillgång till modern energi lever på landsbygden, där det är dyrt att bygga ut centrala elnät. Därför är decentraliserade lösningar, baserade på lokala och förnybara energikällor, det effektivaste sättet att förse boende på landsbygden med elektricitet.  

Världsbanken – kanal för stöd till omställning 

Lösningen för att begränsa klimatförändringarna och skapa förutsättningar för fattigdomsbekämpning är en snabb omställning till och utbyggnad av förnybar energi. Ansvaret för denna omställning är gemensamt. Det innebär att höginkomstländer som Sverige, ska hjälpa låginkomstländer med resurser. En viktig organisation som kanaliserar stöd från höginkomstländer till låginkomstländer är Världsbanken. 

Världsbanken har gjort framsteg när det gäller stöd till förnybar energi och ökat sina satsningar på energilösningar som gynnar människor som idag lever utan tillgång till elektricitet. Men med exempel från Nigeria och Kenya framkommer att Världsbanken även skapat förutsättningar för utvinning av olja och fossilgas samt för nya kolkraftverk. Samtidigt har den fattigaste delen av befolkningen, i länder där Världsbanken är aktiv, inte fått ökad tillgång till elektricitet.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll