Växer framtidens mat mellan höghusen? Rapport om stadsjordbruk med exempel från Addis Abeba och Göteborg

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll