Viktiga segrar för hav och vatten

Världens hav dammsugs på liv, tonvis av döende fisk slängs tillbaka och de vanligaste matfiskarna håller på att ta slut. Samtidigt får miljontals fattiga svårt att överleva när det traditionella fisket trängs undan. Vi arbetar hårt för förändring. Här är några av våra segrar för hav och vatten. 

Arbetet för att stoppa bottentrålning gav resultat  

Bottentrålning är en effektiv fiskemetod. Men dess negativa inverkan på livet i och kring havsbotten är enorm. Trots att metoden förstör havsbotten och hotar den biologiska mångfalden är den idag tillåten i flera havsområden som är skyddade, och som därmed borde vara oaser i havet där arter och ekosystem tillåts frodas och återhämta sig.  

Under hösten 2020 föreslog Havs- och vattenmyndigheten hur ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden kan införas och regeringen har avsatt budget för genomförandet. Vi har jobbat många år för precis just det här.  Nu är det upp till regeringen att se till att förslaget verkligen kommer innebära ett ordentligt skydd. 

Våra globala samarbeten lyfter kvinnor och reformerar lagstiftningar 

Under 2018 flyttade vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer i Afrika, fram positionerna för det småskaliga fisket i flera länder. Att försörja sig som fiskare kan vara svårt och i kustsamhällen är fisket ofta helt avgörande för familjers inkomst och försörjning. Därför är det glädjande att flera västafrikanska länder påbörjade ett arbete att ta fram handlingsplaner för ett hållbart, rättvist och mer jämställt småskaligt fiske. Dessutom arbetade vi med insatser för att stärka och synliggöra kvinnor och unga i fiskesektorn, något som vi såg tydliga resultat av. 

Tusentals ålar är räddade 

Den mystiska ålen är akut hotad. Ändå serveras den fortfarande som en svensk delikatess. Under 2011 och 2012 räddade vi minst 9000 ålar från att hamna på matborden. Ålen är på väg att utrotas och därför har Sverige inför ett förbud mot ålfiske. Ändå har 200 svenska fiskare tillstånd att fortsätta fiska ål. Därför har vi samlat in pengar och köpt ålrättigheter av fiskarna så att de inte skulle dra upp de sista levande ålarna. Tillsammans räddade vi minst 9000 ålar från att hamna på matborden under 2011 och 2012. Ålrajt! 

Under 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten äntligen i uppdrag att se över den svenska ålförvaltningsplanen. Det är vi fantastiskt glada över - och satsar 2015 på att se till att utvärderingen också leder till en bättre förvaltningsplan! 

Förbud mot fosfater en seger för Östersjön 

Vi lyckades driva fram ett svenskt förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel 2009. Det påverkade också europeiska politiker – idag gäller förbudet i hela EU! 

Vi drev en stor kampanj för Östersjön under Almedalsveckan 2006, tillsammans med artister som Tina Ahlin och Thåström. Vi passade på att fråga politiker från alla riksdagspartier om de ville gå med på ett svenskt förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel. Alla svarade ja, och följande år togs beslutet att förbud skulle införas. Fosfaterna var en av många orsaker till Östersjöns problem med övergödning, extrem algblomning och döda bottnar. Glädjande nog har EU följt Sveriges exempel. Förbudet innebär en delseger för allt liv i Östersjön! 

Äntligen en nationalpark under ytan 

Vi arbetade under många år för att Sveriges skulle få sin första marina nationalpark. År 2009 gav arbetet äntligen resultat och nationalparken Kosterhavet bildades. Här finns mängder av sällsynta, rödlistade arter och Sveriges enda korallrev. 

Vi hoppas att det här blir startskottet för fler skyddade marina områden i Sverige. Idag är bara 6 procent av Sveriges hav skyddat. Det kan jämföras med Australien, där världens största nätverk av marina reservat ska skapas. En tredjedel av landets vatten kommer att skyddas, vilket innebär att valar, delfiner, hajar och en uppsjö av olika arter kan frodas. Vi jobbar för att Sverige ska bli lika ambitiösa! 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll