Vill du ta nästa steg för att rädda haven?

90 procent av världens fiskbestånd är maximalt fiskade eller överfiskade. Ett fåtal industriella fiskeflottor dominerar haven – samtidigt trängs småskaliga fiskare undan. Det är dags för politiker att agera!

Stoppa överfisket!

Världshaven mår allt sämre och överfiske är den främsta orsaken. Nu måste vi ställa om fisket!

Jag vill veta mer!
Gillas av 1

Relaterade inlägg