Stoppa överfisket!

Haven mår allt sämre och överfiske är den främsta orsaken.

Vi är många som vill se en förändring – över 15 900 personer skrev under vårt upprop! Tack för ert engagemang.

Vi uppmanar regeringen att se till att Sverige tar på sig ledartröjan och verkar för att:

• Ett skonsamt småskaligt fiske prioriteras i EU och internationellt
• En exklusiv zon avsätts för detta fiske
• Den svenska trålgränsen permanent flyttas till 12 nautiska mil

Video

Vill du ta nästa steg för att rädda haven?

90 procent av världens fiskbestånd är maximalt fiskade eller överfiskade. Ett fåtal industriella fiskeflottor dominerar haven – samtidigt trängs småskaliga fiskare undan. Det är dags för politiker att agera!

21 jan, 2022
Överfiske, Fiske, Kampanj, Fisk, Hav, Vatten, Animerad, Illustration
Skriv under för att stoppa överfisket. Bild på överfyllt fiskenät vid vattenytan.

Så kan överfisket stoppas 

Situationen för haven är akut. Trots det premieras de båtar som är störst och fiskar mest istället för det småskaliga fisket som gynnar flest människor. Nu under det internationella året för småskaligt fiske uppmanar vi regeringen att agera!

Quiz

Fråga 1 av 7

Vad har hittills haft störst negativ påverkan på havens biologiska mångfald?

AKTIVITETER

5 saker du kan göra

Haven mår allt sämre. Vi måste vända utvecklingen innan det är för sent! Här listar vi 5 saker du kan göra för haven.

Föreläsning

Boka föreläsning!

Lär dig mer om havens akuta situation genom att boka en föreläsning till din lokala Naturskyddsförening.