#WorldWithoutNature – därför ändrade vi vår logga 3 mars

Den 3 mars var det den internationella dagen för världens djur- och växtliv, ”World Wildlife Day”. Då plockar företag och organisationer världen över bort natur, djur och växter från sina logotyper för att uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald. Initiativet går under hashtagen #WorldWithoutNature och har nu spridit sig till Sverige. 

Genom initiativet #WorldWithoutNature, som startades för två år sedan, har miljontals människor nåtts av budskapet om att vi måste stoppa naturkrisen innan det är för sent. I år kom initiativet till Sverige för första gången. Det uppmärksammade Naturskyddsföreningen genom att ta bort pilgrimsfalken från vår logga i våra kanaler den 3 mars. Syftet var att visa att vi inte kan ta djur och natur för givet. 

– Tillsammans med WWF hoppas vi att fler företag och föreningar följer efter så vi kan nå ut med information om naturkrisen till så många som möjligt. Den senaste IPCC-rapporten visar återigen på allvaret vi befinner oss i. Världen och människan klarar sig inte utan djur och natur, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Karin Lexén. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk: 

  • En miljon arter av djur och växter hotas av utrotning – fler än någonsin tidigare i mänsklighetens historia 
  • Den biologiska mångfalden minskar i snabbare takt än någonsin 
  • Naturliga ekosystem har minskat med 50 procent  
LWFUr_aeZFo poster image

Sverige är inget undantag 

I Sverige har vi redan gått miste om många arter, där blåkråkan och svart stork är exempel på nationellt utdöda arter. Idag är cirka tio procent av alla växt- och djurarter hotade. 

– Östersjötumlaren och den vitryggiga hackspetten är båda akut hotade. Tumlaren är Östersjöns enda val och med endast några hundra individer kvar finns det risk för att populationen  dör ut om inte antalet som fastnar och dör i fiskenät minskar. Höga halter av miljögifter och buller försvårar även situationen. Ett annat exempel på en rödlistad art är det fridlysta lodjuret, där licensjakten precis har startat, säger Karin Lexén.

I Sverige är det framför allt en ohållbar markanvändning och utnyttjandet av våra naturresurser som ligger bakom naturkrisen. Därför behöver vi ställa om till ett ekologiskt jordbruk och ett naturnära skogsbruk. Gör vi inte det riskerar vi även att försämra situationen för många pollinerare och kärlväxter som lever i odlingslandskapet. En tredjedel av våra bin håller på att försvinna, vilket i sin tur leder till sämre pollinering av våra odlade grödor och i förlängningen en minskad matproduktion.  

– Naturkrisen är akut och de vidtagna åtgärderna för att hantera den är otillräckliga. Vi hoppas därför att #WorldWithoutNature gör att fler får upp ögonen för situationen vi befinner oss i. Utvecklingen går att vända, det har vi sett med såväl havsörnen som pilgrimsfalken, men då krävs krafttag så att vi inte förbrukar de ekosystem som vi alla är så beroende av, säger Karin Lexén. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 9

Relaterat innehåll