Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

Naturskyddsföreningen vill börja med att tacka för möjligheten att inlämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel.

Naturskyddsföreningen ser positivt på lagförslaget, och anser det vara en nödvändig åtgärd för att ta itu med medlemsstaternas bristande efterlevnad av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Vi är övertygade om att den föreslagna förordningen är ett viktigt första steg mot att stoppa den alarmerande förlusten av biologisk mångfald i Europa.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll