Yttrande över Livsmedelverkets förslag till gränsvärde för PFAS i dricksvatten

Livsmedelverkets föreslagna gränsvärde skyddar endast 75-95 procent av kvinnorna, 75 procent av 12-åringarna och inga barn under 8 år från att överskrida halterna av PFAS-4 i dricksvattnet som anses säkra för hälsan. Naturskyddsföreningen anser att förslaget är en rejäl förbättring av den nuvarande åtgärdsgränsen men att gränsvärdet måste sänkas ytterligare för ett bättre skydd av människors hälsa.

Läs även:

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterade inlägg