Allt du vill veta om PFAS i dricksvatten

I Sverige är vi stolta över vårt dricksvatten och vi räknar med att vattnet som kommer ur kranen är rent och hälsosamt, men stämmer det? Här svarar vi på vanliga frågor om PFAS i dricksvatten.

Naturskyddsföreningen har undersökt data från vattenverk på 42 platser i Sverige för att se hur mycket PFAS det finns i svenskt dricksvatten. På flera platser är halterna så höga att man bara genom att dricka vattnet överskrider den halt PFAS som enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) är säkert att få i sig från vatten, mat och luft samtidigt.

Varför undersöker Naturskyddsföreningen vattenverken?

Ingen hade undersökt hur höga halterna av PFAS i svenskt dricksvatten var i förhållande till EU:s livsmedelsmyndighet EFSA:s nya hälsobaserade riktvärde – så vi började undersöka saken själva.

När vi jämförde halterna i dricksvattnet med vad som anses säkert enligt den senaste forskningen så insåg vi att läget var värre än vi hade förväntat oss. Vi har samlat in data och undersökt förekomsten av de extremt svårnedbrytbara miljögifterna PFAS från omkring 250 analysrapporter från vattenverk på 42 platser runt om i Sverige. Vi har sedan beräknat de uppmätta halterna i dricksvattnet med det nya riktvärdet för PFAS från EU:s livsmedelsmyndighet (EFSA) för att få fram ett nytt gränsvärde som ska vara säkert för alla att dricka på lång sikt. Vårt gränsvärde hamnar nära det gränsvärde som Danmark ska införliva i sin lagstiftning, 2 ng/L av PFAS4. Sveriges nya gränsvärde är 4ng/L.

Hur vill Naturskyddsföreningen lösa problemet?

  • Sverige måste förbjuda alla PFAS.
  • Livsmedelsverket måste sätta gränsvärden för PFAS i dricksvatten i enlighet med den senaste forskningen.
  • Sverige måste verka för ett totalförbud av PFAS världen över.

Hur vet jag hur situationen är där jag bor?

Om ditt område inte finns med bland de vi undersökt i rapporten, kan du höra med din kommun om hur det ser ut. Alla kommuner gör än så länge inte regelbundna analyser för PFAS, och vissa analysmetoder är så okänsliga att det inte går att säga om halten är över eller under det som motsvarar EFSAs nya hälsobaserade riktvärde.

Om du har egen brunn kan du kontakta miljöförvaltningen i kommunen för att få råd om hur man tar prov på dricksvattnet i en enskild brunn. Kommunen kan också informera om du bor i ett område som kan vara förorenat av PFAS.

Vad innebär EU:s nya hälsobaserade riktvärde?

De hälsobaserade riktvärde anger hur mycket PFAS som är säkert för en människa att få i sig totalt från mat, vatten och inandning. I september 2020 sänktes riktvärdet från det tidigare då ny forskning visat att hälsorisker riskeras vid lägre halter än man tidigare trott.

Sveriges nya dricksvattenföreskrifter innehåller nu gränsvärden för PFAS4 som är 4 ng/L. Det svenska gränsvärdet skyddar inte hela befolkningen från att få i sig för mycket PFAS. Den kommer minska exponeringen för många men skyddar inte den känsligaste gruppen i samhället som barn från att få i sig för höga halter.

Vad händer när man får i sig PFAS?

Gruppen PFAS är extremt svårnedbrytbara kemikalier. Mycket tyder på att många PFAS inte bryts ned alls, de kallas ibland för ”evighetskemikalier”. Får man i sig PFAS blir de kvar i kroppen länge och kan ge olika negativa hälsoeffekter. De kan tex ge ökad risk för cancer, sämre förmåga att få barn, förhöjt kolesterol, påverka sköldkörteln och försämra immunförsvaret. 

Finns det PFAS i flaskvatten?

Man kan inte vara helt säker på hur höga halter PFAS som finns i flaskvatten eftersom PFAS finns mer eller mindre i alla livsmedel överallt. Vi har dock låtit analysera de vanligaste märkena av flaskvatten som finns i butikerna och inte hittat höga halter i någon av dem, ingen av flaskorna överskred det nya nationella gränsvärdet på 4 ng/L.

Kan jag rena vattnet i kranen själv?

Det finns filter för hemmabruk som påstår att de renar bort PFAS och andra föroreningar från dricksvattnet. Vi har dock inte kunnat hitta några filer där företagen redovisar data på hur väl de renar bort PFAS. Har man ett eget filter kan man skicka in sitt dricksvatten före och efter rening genom filtret för att kontrollera att det sker en minskning. Det är svårt att rena vatten från PFAS, därför bör det helst göras vid vattenverken som har bäst förutsättningar att göra det. Där kan också analyser tas för att försäkra att tillräcklig rening faktiskt sker.

Hur mycket skulle det kosta att filtrera allt vatten i Sverige?

Exakt hur mycket det skulle kosta är svårt att säga eftersom det är olika förutsättningar i alla dricksvattenverk. På ett ungefär så blir det en kostnad för användaren på cirka 4 kr per kubikmeter. Som jämförelse är den närvarande kostnaden per kubikmeter 17 kr.

Varför har vissa orter betydligt högre halter PFAS än andra?

Höga halter förekommer ofta vid platser där brandskum har hanterats, som brandstationer, flygfält och brandövningsplatser. Höga halter förekommer också vid soptippar och industrier med storskalig användning av PFAS, som till exempel pappers-, plast- och textilindustri.

Varför har inte Sverige samma krav som Danmark?

Danmark har ett gränsvärde på 2 ng/L medan Sverige från och med 2023 införde ett gränsvärde på 4 ng/L (tidigare låg åtgärdsggränsen på 90 ng/L). Dock gäller gränsvärdena i båda länderna bara fyra sorters PFAS: PFOA, PFOS, PFNA och PFHxS. Vi anser att Livsmedelsverket borde ha sänkt åtgärdsgränsen redan för flera år sedan när forskningen visat att PFAS är mer skadligt för hälsan än vad man trodde först. Även om Sveriges gränsvärden inte är i nivå med Danmarks så kommer exponeringen för PFAS att minska för Sveriges befolkning.

Vad skulle hända om Livsmedelsverket satte strängare gränsvärden?

Då skulle flertalet vattenverk i Sverige behöva rena sitt vatten från PFAS eller hitta andra vattentäkter med lägre halter PFAS. Enligt vår undersökning och beräkningar skulle minst 25 av 42 platser som vi undersökt behöva åtgärda en eller flera dricksvattentäkter. Samtliga vattenverk skulle också behöva använda mer känsliga analysmetoder för PFAS än vad man gör idag, för att säkerställa att de verkligen ligger under gränsvärdet.

Kan vattenverken rena bort PFAS?

Ja, det finns teknik som kan rena bort en stor andel PFAS. Halten kan minskas rejält genom att införa kolfilter i vattenverken som man byter ofta. Det görs på ett fåtal platser i Sverige idag men de rensar inte bort alla PFAS-ämnen. De flesta svenska vattenverken renar inte vattnet från PFAS idag eftersom halterna i dricksvattentäkterna ligger under Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgränser.

Om det inte går att undvika PFAS i dricksvatten, finns det några andra sätt att slippa PFAS?

Det absolut viktigaste är att utsläppen av PFAS till miljön upphör. Produkter som innehåller PFAS utgör inte nödvändigtvis någon direkt fara för dig som använder saken – men PFAS har visat sig läcka ut i stora mängder vid tillverkningen. Dessutom kan PFAS läcka ut i miljön under hela en produkts livscykel. Därför kan du som konsument göra stor skillnad genom att undvika köpa produkter som innehåller PFAS, som kläder, stekpannor, smink, matförpackningar, möbler, skidvalla och elektronik.

Hur ser det ut i andra länder – är det lika illa där?

PFAS hittas i miljö, djur och människor över hela världen. Situationen med dricksvattnet är densamma i många andra länder. Undersökningar gjorda i Tyskland, Frankrike, Spanien, Belgien och Nederländerna visar att de har PFAS i samma nivåer som Sverige. Färöarna har betydligt lägre halter. I USA är det många delstater som stämmer företag som förorenat dricksvattnet genom produktion eller hantering av PFAS.

Vem bär ansvar för att det ser ut så här?

Det är svårt att säga vem som specifikt bär ansvaret för spridningen av PFAS i miljön då det finns många källor till spridningen. Det vi vet är att stora kemikalieföretag producerat och sålt produkter med PFAS under decennier trots att de varit medvetna om riskerna. Våra politiker och vår lagstiftning har heller inte satt stopp för utsläppen trots att de kända riskerna. Naturskyddsföreningen anser att våra makthavare borde ha förbjudit PFAS för länge sedan. Det är bara ett fåtal PFAS som är reglerade enligt lag och studier tyder på att när de reglerade PFAS minskar ökar andra oreglerade PFAS.

Vattenverken bär ingen skuld. De har följt rådande lagstiftning och har i många fall gått längre än rekommendationerna från Livsmedelsverket.

Naturskyddsföreningen tycker

Vi tycker att principen förorenaren betalar ska gälla, men eftersom det skulle ta mycket lång tid att reda ut vem som är förorenaren i många fall så bör staten gå in och fördela resurser till de kommuner som behöver rena vatten men som har svårt att klara det ekonomiskt.

Rent och säkert vatten ska inte vara en kostnadsfråga i Sverige. Eftersom vattnet bara står för en mindre del av all PFAS vi får i oss så räcker det inte att bara rena dricksvattnet. Vi måste också förbjuda PFAS helt – annars kommer halterna att fortsätta öka i maten vi äter och i luften vi andas in.

Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift finns nästan överallt idag. Skriv på vår namninsamling och hjälp oss stoppa PFAS.

Skriv på här
Gillas av 8

Relaterat innehåll