7 usla ursäkter till att inte införa flygskatt

Det är helt otroligt hur många ursäkter det går att hitta till varför vi inte ska införa flygskatt. Här bemöter vi några av de vanligaste. För visst är flyget ofta ett supersmidigt och snabbt sätt att resa men tyvärr är det också väldigt smutsigt. Därför är det självklart att flyget ska betala mer av sina miljökostnader, pengar som vi istället vill satsa på järnvägen. Nu tar vi från flyget och ger till tåget, hörrni!

Det är svårt att ensam lägga tågräls, bygga cykelbanor och stifta nya lagar. Tillsammans kan vi sätta press på politikerna.

1. Flyget står ju bara för ynka två procent av utsläppen av koldioxid i hela världen och i Sverige för en procent. De riktigt stora utsläppen kommer ju från sjöfarten/köttproduktionen/Kinas kolkraftverk/bilismen och så vidare...

Om flyget vore ett land så skulle det vara världens sjunde största sett till utsläpp. I de två procenten är inte effekten av utsläpp på hög höjd inräknad, då skulle siffran vara 4-5 procent av människans globala klimatpåverkan. Alla utsläpp behöver vara nere på nästan noll runt 2050 för att nå målen i den internationella klimatöverenskommelsen Parisavtalet, alltså även flygets. Flyget är en av de enskilda aktiviteter som orsakar störst utsläpp. Att flyget idag står för en så pass begränsad andel av utsläppen beror på att det är en väldigt liten del av jordens befolkning som flyger.

De svenska siffrorna inkluderar bara inrikesresor, utrikesresorna är betydligt större och de som ökar. Som en jämförelse har utsläppen från svenskarnas internationella flygresor ökat med 61 procent sedan 1990. Samtidigt som Sveriges officiellt rapporterade utsläpp från alla sektorer minskat med 24 procent. Nya beräkningar från Chalmers och Naturvårdsverket konstaterar att svenskarnas totala flygresande orsakar lika stor klimatpåverkan som hela den svenska bilismen. Enligt forskare på Chalmers riskerar utsläppen från flyget att bli större än Sveriges totala officiella utsläpp redan år 2040 om inte effektiva styrmedel för klimatet införs.

2. Förr kanske flyget var en klimatbov, men med dagens supereffektiva flygplan blir ju inte utsläppen särskilt stora.

Det är såklart jättebra att flyget blir mer energieffektivt men effektiviteten äts tyvärr upp av ökat flygande. De internationella flygresorna har ökat med 130 procent mellan 1990-2014. Utsläppen fortsätter att öka och därmed också flygets påverkan på klimatet.

3. Men det är ju bara att byta till biobränsle i tanken, så är saken biff! 

Att blanda in biobränsle är ett steg i rätt riktning men produktionen och förbränning av biobränslen påverkar också klimatet. Flygets dubbla klimatpåverkan på hög höjd i form av bland annat vattenånga och kväveoxider, kvarstår dessutom vid användning av biobränsle. Vad som behövs är en kombination av bättre teknik, bättre bränsle och minskat flygande. Inte antingen eller.

4. Okej, men flyget ingår ju i EU:s utsläppshandel (ETS), varför ska det betala extra för sin klimatpåverkan?

Det stämmer att ingår flyget i ETS, men bara de flyg som startar och landar inom EU. Själva systemet fungerar idag väldigt dåligt på grund av ett stort överskott på utsläppsrätter och styr därför inte mot någon minskning av flygandet. Dessutom ingår bara utsläpp av koldioxid, inte flygets övriga utsläpp som också påverkar klimatet. 82 procent av utsläppsrätterna delas ut gratis.

Som om det inte vore nog har nivåerna i utsläppshandeln ingen koppling till klimatvetenskapen eller Parisavatalet.

5. Fast klimatförändringarna är ju ett globalt problem, varför i hela friden ska vi ha en nationell skatt?!

Det finns ett beslut från FN:s flygorgan att minska utsläppen men det är alldeles för svagt. Tak sätts vid 2020 års nivå och endaste de utsläpp som överstiger den nivån ska kompenseras. Det finns alltså inga ansträngningar för att minska utsläppen. Avtalet är extremt långt från vad som krävs för att leva upp till Parisavtalet. Därför måste rika länder gå före och ta sitt ansvar för klimatarbetet.

6. Flygskatt kommer bara att försämra ännu mer för oss som bor på landsbygden och förstöra för näringslivet i norra Sverige. Hur schysst är det?

Motståndare till flygskatten får det ofta att låta som en skatt enbart på Norrlands- och Gotlandsresor men så är det naturligtvis inte. Den stora miljöpåverkan från flyget kommer från inrikesresor mellan de större städerna i södra Sverige och framförallt från utrikesresorna. Det är där skatten gör den stora miljönyttan. Om sedan politikerna beslutar att göra ett litet undantag från skatten på de i sammanhanget små linjerna till norra Norrland och Gotland så är det en liten sak i sammanhanget. Det viktiga är att äntligen få till en skatt som gör att flyget får betala lite mer av sina miljökostnader. Enligt Naturskyddsföreningens beställda Sifoundersökning vill dessutom 73 procent av svenska folket ha en flygskatt, och det gäller så väl stadsbor som boende i glesbygden. I både norra och södra Sverige.

Näringslivet i stora delar av Sverige är beroende av en fungerande järnväg och idag har den stora brister som inte kommer kunna hanteras med liggande budget. Naturskyddsföreningen vill att intäkterna från en flygskatt ska gå till underhåll av järnvägen.

Medeltemperaturen vintertid har redan ökat mer än det globala genomsnittet i norra Sverige och snöperioden blir allt kortare. Det viktigaste för att skydda turismen i norra Sverige är att bevara den fantastiska naturen som tyvärr hotas av klimatförändringarna. Då är tåget det bästa alternativet.

7. Ja, men flygskatt kommer ändå inte ha någon klimateffekt, det kommer bara bli dyrare för dem som ändå måste resa.

När miljökostnader inkluderas i priset så ser människor mer av den verkliga kostnaden. Det ger naturligtvis effekt på vad människor väljer att lägga sina pengar på. I vissa fall kommer flygresor att väljas bort till förmån för något annat och det kommer minska flygets klimatpåverkan.

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är 226 000 medlemmar som pushar på för en tuffare klimatpolitik. Du kan göra oss ännu starkare för 24 kr/mån.