Tillsammans räddar vi vitryggen!Hjälp oss rädda den vitryggiga hackspetten som riskerar att bli helt utrotad i Sverige. Med din gåva kan vårt arbete för artens överlevnad fortsätta.

Rädda den vitryggiga hackspetten! 

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Det är faktiskt så allvarligt att det bara finns ett fåtal häckande par kvar i hela Sverige. Det beror framför allt på att skogsbruket under lång tid varit inriktat på att leverera barrskog till industrin. Lövskogen som hackspetten trivs i, har huggits bort för att ge plats åt planterade barrträd. Det har skapat skogar som vitryggen och många andra djur och växter inte kan leva i. 

Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen Projekt vitryggig hackspett för att rädda arten. Vi håller koll på var vitryggarna finns, kartlägger lövskogarna och skapar nya vitryggsskogar. Vi har ett nätverk av engagerade medlemmar som hjälper till. Vi jobbar även med att föda upp vitryggiga hackspettar som vi sätter ut och stödutfodrar i lämpliga skogar.

Vi påverkar också skogsbolag och markägare för att de ska ta större hänsyn till både djur och människor i skogsbruket, och vi sätter press på politiker för att få till en bättre lagstiftning som skapar skogar som ger utrymme för växter, djur och människor.  Men allt vi gör kostar pengar. Du kan hjälpa till. Var med och hindra vitryggig hackspett från att utrotas i Sverige.    

Tack för ditt stöd!

Steg 1 av 3

Välj belopp

Steg 2 av 3

Ange dina uppgifter

Steg 3 av 3

Välj betalsätt