Svenska folket:"Ta från flyget och ge till tåget"

Vi står mitt i en klimatkris. Samtidigt låter vi en utav våra största klimatbovar, flyget, slippa undan både moms på utrikesavgångar, energiskatt och koldioxidskatt. Det är dags för flyget att börja betala för sig. Det tycker majoriteten av svenska folket, enligt en Sifo-undersökning beställd av Naturskyddsföreningen.

Vi har nåtts av skrämmande rapporter om rekordvärme i Arktis och döda korallrev. Nu måste vi göra allt för att minska utsläppen, och flyget är en av våra största bovar. Regeringen väntas komma med ett förslag på en klimatskatt på flyget och vi frågade svenska folket i en Sifo-undersökning om hur de ställer sig till en sådan skatt. Resultatet var tydligt, 73 procent var positiva.

Stödet är starkt bland sympatisörer av alla våra riksdagspartier och bland både storstadsbor, småstadsbor och bland människor på landsbygden.

– Svenska folket efterfrågar tydligt verkningsfulla klimatåtgärder från politiken. Den som orsakar klimatutsläpp ska betala, och nu måste det bli ett slut på subventionerna till det klimatskadliga flyget, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Ökat med 130 procent

Utsläppen från svenskarnas flygresande har ökat till en nivå som motsvarar klimatpåverkan från alla personbilar i Sverige. Mest ökar utrikesflygen, där flygresorna ökat med 130 procent 1990-2014. Trots det slipper flyget såväl energiskatt, koldioxidskatt och moms på utrikesavgångar.

Undersökningen visar att förslaget om att låta svenskt flyg att betala sin klimatpåverkan bemöts övervägande positivt av såväl stadsbor, landsbygdsbor som sympatisörer med samtliga partier. Används flygskatten för att finansiera tågunderhåll är stödet ännu starkare.

– Vi kan inte å ena sidan oroa oss för klimatkrisen och å andra sidan motsätta oss politiska verktyg som faktiskt minskar ökade utsläpp. Vi ser nu att den svenska opinionen ger starkt mandat för klimatvänliga styrmedel. En klimatskatt på flyg är rättvist, effektiviserar resandet och skapar mer incitament för resealternativ som tåg, säger Johanna Sandahl.

Ta från flyget, ge till tåget

Naturskyddsföreningen vill att intäkterna från flygskatten ska användas för att finansiera bättre underhåll av svenska järnvägen. Tågresandet, det naturliga inrikesalternativet till flyg, ökar ständigt i Sverige  så mycket att vi reser mer än vi hinner underhålla. Trafikverket räknar med att de medel regeringen skjuter till inte räcker för att rusta upp järnvägen i takt med slitaget. SJ tvingades dessutom betala nästan två miljarder till staten för att möta avkastningskravet förra året.

– Tågen knyter ihop Sverige, såväl regioner som människor och företag. Kan vi omsätta flygskatt i såväl minskad klimatpåverkan som större järnvägsunderhåll kan fler åka tåg, vi slipper stänga fler linjer, kan öka kapaciteten och göra tågen pålitliga, säger Johanna Sandahl.

Läs hela opinionsundersökningen här.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.