BAN TOXICS – Arbetar för en giftfri framtid

Elektronikskrot och annat farligt avfall exporteras ofta illegalt till länder som Filippinerna, där det återvinns under miljöfarliga förhållanden. Ban Toxics försöker hitta lösningar som skyddar miljön och de som arbetar med återvinningen, utan att ta bort deras inkomstkälla. 

Filippinerna är en växande ekonomi med snabbt ökande konsumtion. Produkterna blir till slut avfall, som ökar belastningen på miljön och kan äventyra människors hälsa. Information om farliga kemikalier och produktinnehåll är nödvändig, för att kemikalier och produkter ska kunna hanteras korrekt och återvinnas säkrare. 

Elektronikskrot och annat farligt avfall exporteras ofta illegalt till låg- och medelinkomstländer som Filippinerna, där det återvinns under miljöfarliga förhållanden. Ban Toxics försöker hitta lösningar som skyddar miljön och de som arbetar med återvinningen, utan att ta bort deras inkomstkälla. 

Genom vårt samarbete med organisationen Ban Toxics stödjer vi arbetet för miljörättvisa och ger fattiga människor tillgång till information om vilka kemikalier som är farliga. Då kan de göra medvetna val, både när de arbetar med återvinning av produkter och när det gäller att köpa produkter som innehåller de här ämnena. 

Fattiga människor är tyvärr ofta hänvisade till billigare produkter vilka många gånger innehåller fler skadliga ämnen, på grund av att de tillverkats i länder med svag kemikalielagstiftning, eller där det inte finns tillräckliga resurser hos myndigheterna att kontrollera att lagstiftningen följs. Ett annat vanligt förekommande problem är att tullen inte har tillräckliga resurser för att kontrollera att de importerade varorna följer landets krav på konsumentsäkerhet. 

För att användningen av skadliga kemikalier ska bli färre arbetar de inom flera olika områden, bland annat med projekt med målet att skapa en giftfri skolmiljö.  

Organisationen bildades 2006 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2008. Kansliet ligger i Quezon City på Filippinerna. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll