IPEN – Stark miljöaktör på den globala arenan

IPEN samlar över 600 miljöorganisationer från hela världen. Genom internationella förhandlingar strider de för att få bort hälso- och miljöskadliga kemikalier.

IPEN (International Pollutants Elimination Network) arbetar med att öka kompetensen inom kemikaliefrågor i fattiga länder och bidra till att kunskap sprids mellan organisationer och mellan länder. IPEN ser till det civila samhället och inte bara kemikalieindustrin finns närvarande vid förhandlingarna om globala kemikaliestrategier och avtal. När över 600 miljöorganisationer står bakom samma budskap är det betydligt lättare att nå sina mål. 

Nätverket IPEN har till exempel bidragit till att bekämpningsmedlet endosulfan, som bland annat kan leda till missbildningar på foster, har förbjudits globalt. De arbetar även med FN:s globala kemikaliestrategi och de globala överenskommelser som reglerar handel och användning av farliga kemikalier. 

IPEN består av ca 600 organisationer och finns i 125 länder.  

IPEN bildades 1998 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2006. I dag finns åtta regionala kontor runt om i världen och ytterligare ett kontor i Berkeley, Kalifornien. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll