GROUNDWORK: En smutsig kamp mot kolkraften

Utbredd kolbrytning och kolkraft har lett till allvarliga konsekvenser för människor i Sydafrika. Organisationen Groundwork stöttar lokalsamhällen som kämpar emot gruvetableringar och arbetar för att minska utsläpp av kvicksilver i luft och vatten. 

Sydafrikas kolkraftverk och gruvbrytning förorenar luft och vatten vilket kan leda till att människor i närområdet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, andningssvårigheter och cancer. Vattnet är på många platser otjänligt att dricka. 

Groundwork ger människor möjligheten att slåss för sina rättigheter. Genom att utbilda lokalsamhällen i hur de kan motsätta sig etableringar av nya gruvor och kräva att existerande gruvor inte läcker farliga ämnen kan de stå upp mot gruvföretagen och erbjuda ett motstånd. 

Organisationen har bland annat stoppat användningen av kvicksilver på sjukhus i KwaZulu-Natal provinsen i Sydafrika, lyckats få norska staten att minska sina investeringar i kolkraft och anmäler gruvföretag som bryter mot miljölagstiftningen till myndigheterna. Dessutom arbetar de med att påverka nationella, regionala och globala avtal och strategier för kemikaliehantering. 

Groundwork och Naturskyddsföreningen påverkar tillsammans för att information om kemikalier i material ska finnas tillgängligt. Att kunna ta informerade beslut kring kemikalier är en grund för en cirkulär och resurseffektiv ekonomi som inte äventyrar hälsa och miljö. Det gemensamma påverkansarbetet är bland annat kopplat till det globala plastavtalet, FN:s kemikaliestrategi och FN:s miljöförsamling UNEA.

Groundwork grundades 1999 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2009. Huvudkontoret ligger i Pietermaritzburg, Sydafrika. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll