PELUM UGANDA –Känsligt ekosystem kräver snabb omställning till eko

Längs Victoriasjöns norra strand i Uganda faller regnet jämnt över året och här är jorden som mest bördig. Men ekosystemet är känsligt och klimatförändringar påverkar de småskaliga producenternas inkomster. Organisationen Pelum Uganda arbetar därför för en ekologisk omställning. 

Uganda är redan utsatt för klimatförändringar. Landets känsliga ekosystem drabbas hårt av torka och översvämningar. Något som får stor effekt då en majoritet av ugandierna lever av vad jorden ger – förutom mat till familjen, även inkomstbringande odling av bland annat ananas, bananer, kaffe, kryddor och mango. Omställningen till ett ekologiskt lantbruk är därför enda vägen framåt.

En ökad biologisk mångfald med flera olika grödor som odlas på varje gård ger både mer näringsriktig mat och bättre motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar, 

Pelum Uganda är en paraplyorganisation med ett 50-tal medlemsorganisationer som arbetar med att föra ut kunskap om ekologiskt lantbruk till småskaliga producenter. Totalt ingår cirka tre miljoner småbrukare i Pelum Ugandas nätverk. De driver frågor som tryggad tillgång till mat och utsäde, ett hållbart användande av naturresurser samt att tillvarata lokal kunskap. Pelum Uganda lär ut hur regnvatten kan tas tillvara för att säkra skördar och nyttan av att plantera träd på jordbruksmark, Agroforestry, i sina utbildningar för småbrukare. Träden som planteras ger småbrukarna extra inkomstmöjligheter samtidigt som träden håller kvar fukten bättre i marken och hindrar jorden från att rinna bort vid kraftiga regn.  

Pelum Uganda är del av det afrikanska Pelum-nätverket som finns i tolv afrikanska länder i södra och östra Afrika. Totalt når Pelums 200 medlemsorganisationer i storleksordningen tio miljoner småbrukare. 

Pelum Uganda är även en del av initiativet Ecological Organic Agriculture Initiative (EOA-I) – en plattform för aktörssamverkan som till stor del drivs av det civila samhället och leds av Afrikanska Unionen. Arbetet går ut på att utveckla det ekologiska lantbruket på den afrikanska kontinenten. 

Sedan 2009 samarbetar Naturskyddsföreningen med Pelum Uganda (Participatory Ecological Land Use Management) som har sitt huvudkontor i huvudstaden Kampala. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll