Ecoaction: Tillsammans för en hållbar energiomställning

Att skydda naturen är omöjligt om inte allmänheten engageras. Det menar Ecoaction, som arbetar för en hållbar klimatomställning i Ukraina. 

Ecoaction (Center for Environmental Initiatives) är en medlemsbaserad organisation i Ukraina. Tillsammans med ungdomar och aktivister anordnar de kampanjer för att skydda miljön och verka för socialt och miljömässigt hållbara förändringar i samhället.  

Organisationen fokuserar på att engagera och arbeta tillsammans med lokalbefolkning i främst följande frågor: 

  • energi 
  • klimatförändringar 
  • transport 
  • jordbruk   

Organisationens långsiktiga mål är att Ukrainas energisektor ska vara 100 procent förnybar till år 2050.  

Ecoaction verkar för att Ukraina ska skärpa sitt åtagande om utsläppsminskningar under Parisavtalet. De jobbar också med utveckling av hållbar energi och ökad energieffektivitet.  

Ecoaction arbetar mycket tillsammans med unga. De har bland annat genomfört informationsturnéer och arrangerat festivalen Reaction, som kombinerar musik med frågor om förnybar energi.  

Organisationen förespråkar även en hållbar utveckling på Ukrainas landsbygd, med fokus på markrättigheter och ett ökat miljöskydd inom jordbruket.  

Ecoaction stöttar också samhällen där människor drabbats av utsläpp från storskalig jordbruksproduktion och arbetar för människors möjligheter att delta i beslutsfattande processer. Det kan exempelvis handla om juridiskt stöd. 

Foto: Ecoaction

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll