Därför förändras klimatet

Den största orsaken till de klimatförändringar vi ser i dag är människans utsläpp av växthusgaser. Men var kommer de från? Vi backar bandet och benar vi ut hur det egentligen fungerar.

Vi har hört om det i många år nu. Om att världen riskerar att helt byta skepnad om vi inte begränsar den globala uppvärmningen. Det handlar om dramatiska förändringar där hela förutsättningen till liv på jorden påverkas.

Den största orsaken till de snabba klimatförändringarna är vi människor och våra utsläpp av så kallade växthusgaser. Klimatet har visserligen alltid varierat – men de naturliga förändringarna är både mindre och långsammare än de som pågår nu. 

Några av växthusgaserna är vattenånga, koldioxid, metan och lustgas. Den här typen av gaser har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värme som är på väg att lämna jorden. De ökade halterna av växthusgaser gör därmed att en större del av värmen återstrålas tillbaka till jorden – vilket leder till temperaturökningar.

Här kan du läsa mer om hur växthuseffekten fungerar.

Växthusgaserna finns naturligt i atmosfären men när vi till exempel förbränner fossila bränslen och avverkar skog tillför vi extra mycket växthusgaser till atmosfären. Då förstärker vi växthuseffekten.

Så här ser fördelningen mellan olika växthusgaser ut globalt: 

Diagrammet är baserat på uppgifter från den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som kom år 2013.  


Utsläppen kommer från flera olika sektorer. El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Diagrammet nedan visar hur utsläppen är fördelade i världen: 

 Diagrammet är baserat på uppgifter från den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som kom år 2013. 

Stora utsläppskillnader i världen

Skillnaden mellan olika länders klimatpåverkan är enorm och det finns en stor global ojämnlikhet när det gäller livsstil och klimatpåverkan. Den rikaste tiondelen av världens befolkning orsakar hälften av växthusgasutsläppen. Det mesta kommer från det vi importerar, konsumerar och från våra flygresor – de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen.

Samtidigt ansvarar den fattigare hälften av jordens befolkning bara för en tiondel av utsläppen. Klimatfotavtrycket hos de allra rikaste är i snitt 175 gånger högre än hos den fattigaste tiondelen av världsbefolkningen.

Klimatfotavtrycket visar hur stora utsläpp av växthusgaser en människas livsstil orsakar. Här kan du testa din egen klimatpåverkan. 

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är över 230 000 medlemmar som trycker på för en tuffare klimatpolitik. Med din hjälp blir vi ännu starkare.