Här kan du få svar på dina frågor

Vi har tyvärr inte möjlighet att jobba med konsumentfrågor från enskilda personer. Här har vi däremot sammanställt en lista över de myndigheter du kan vända dig till i stället. Du kan även logga in på Naturkontakt, Naturskyddsföreningens medlemsportal där du som medlem kan ställa frågor, söka information, utbyta idéer med mycket mera.

För att kunna vara en folkrörelse som driver miljöfrågorna framåt behöver vi lägga kraften på rätt plats. Därför har vi till exempel inte möjlighet att jobba med konsumentfrågor från enskilda individer. 

Men det är klart att vi vill hjälpa till på vägen! Här har vi gjort en lista över de myndigheter du kan vända dig med dina frågor i stället:

Energimyndigheten

Här finns statistik över energianvändning, drivmedel med mera. Läs mer här.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har information om frågor som berör miljö och klimat. Både frågor som handlar om de globala aspekterna med klimatförändringar och små frågor som berör det lokala som den biologiska mångfalden i ditt närområde. Läs mer här.

Kemikalieinspektionen 

Svarar på frågor om ansvar och skyldigheter inom myndighetens egna verksamhetsområden. Läs mer här
För frågor om vilka kemikalier specifika produkter innehåller bör du vända dig till det företag som tillverkar och/eller säljer produkten.

Konsumentverket

På Konsumentverkets hemsida Hallå konsument får du som privatperson oberoende information om dina rättigheter som konsument, samt vägledning om till exempel köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Livsmedelverket

Har finns information om livsmedel och material som kommer i kontakt med mat. Läs mer här

Naturvårdsverket 

Har en stor mängd statistik över hur miljön mår – allt från hur mycket dioxin det finns i fisk till antal flygresor per person. Läs mer här

Skogsstyrelsen

Här kan du hitta information om  avverkningsanmälningar, återväxternas kvalitet i skogen, med mera. Läs mer här

Statistiska Centralbyrån

Har en mängd statistik inom flera olika ämnesområden, bland annat miljö och energi. Läs mer här.

Transportstyrelsen

Har fakta om bland annat transportsektorns koldioxidutsläpp. Läs mer här

Produktinformation

För frågor om vilka kemikalier specifika produkter innehåller bör du vända dig till det företag som tillverkar och/eller säljer produkten. De har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Övrig information

Naturskyddsföreningen har konsumentguider under avdelningen Grön guide.

WWF har kött – och fiskguider till dig som vill äta fisk och kött men samtidigt göra så bra val som möjligt: Fiskguiden respektive Köttguiden.

Vi finns även på Facebook, Instagram och Twitter.