Här kan du få svar på dina frågor

Vi har tyvärr inte möjlighet att jobba med konsumentfrågor från enskilda personer. Här har vi istället sammanställt en lista över de myndigheter du kan vända dig till. Du kan även logga in på vår medlemsportal Naturkontakt, där du som medlem kan ställa frågor, söka information, utbyta idéer med mera.

För att kunna vara en folkrörelse som driver miljöfrågorna framåt behöver vi lägga kraften på rätt plats. Därför har vi till exempel inte möjlighet att jobba med konsumentfrågor från enskilda individer. 

Men det är klart att vi vill hjälpa till på vägen! Här har vi gjort en lista över de myndigheter du kan vända dig till med dina frågor i stället:

Energimyndigheten

Här finns statistik över energianvändning, drivmedel med mera. 

Jordbruksverket

Jordbruksverket har information om frågor som berör miljö och klimat. Både frågor som handlar om de globala aspekterna med klimatförändringar och små frågor som berör det lokala som den biologiska mångfalden i ditt närområde. 

Kemikalieinspektionen 

Svar på frågor om ansvar och skyldigheter inom myndighetens verksamhetsområden. 

För frågor om vilka kemikalier specifika produkter innehåller bör du vända dig till det företag som tillverkar eller säljer produkten.

Konsumentverket

På Konsumentverkets webbplats Hallå konsument får du som privatperson information om dina rättigheter som konsument. Du får också vägledning om exempelvis köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Livsmedelverket

Här finns information om livsmedel och material som kommer i kontakt med mat. 

Naturvårdsverket 

Har en stor mängd statistik över hur miljön mår – allt från hur mycket dioxin det finns i fisk till antal flygresor per person. 

Skogsstyrelsen

Här kan du hitta information om  avverkningsanmälningar, återväxternas kvalitet i skogen, med mera. 

Statistiska centralbyrån

Har en mängd statistik inom flera olika ämnesområden, bland annat miljö och energi. 

Transportstyrelsen

Har fakta om bland annat transportsektorns koldioxidutsläpp. 

Produktinformation

För frågor om vilka kemikalier specifika produkter innehåller bör du vända dig till det företag som tillverkar och/eller säljer produkten. De har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Övrig information

WWF har kött- och fiskguider till dig som vill äta fisk och kött men samtidigt göra så bra val som möjligt: 

Naturskyddsföreningen finns även på: