Högfluorerade ämnen i svenskt smink!

Vi har hittat högfluorerade ämnen (även kända som PFAS) i flera sminkprodukter – trots att sminkbranschen själv påstår att de inte finns på den svenska marknaden. Högfluorerade ämnen har kopplats till leverskador, påverkan av immunförsvaret och försämrade möjligheter att få barn.

Man som blir sminkad

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Sminkbranschens organisation KTF skriver på sin hemsida ”PFAS tillsätts inte kosmetiska produkter på den svenska marknaden”. Vi vet att det inte stämmer. 

Vad vi har hittat

Tack vare en enkät där allmänheten har skickat in innehållsförteckningar på sina smink- och hygienprodukter, har vi kunnat undersöka innehållet i cirka 900 produkter på den svenska marknaden. När innehållsförteckningarna pekade på ett alarmerande ämne har vi gått till butikerna och kontrollerat om det stämmer.

Vi har hittat högfluorerade ämnen (PFAS) i 9 olika sorters produkter i puder, foundations, krämer, ögonpenna och ögonskugga i flera populära märken på den svenska marknaden.

>Här finns vårt pressmeddelande

Vi har även testat 22 produkter där PFAS stod på innehållsförteckningen och hittat flera oredovisade PFAS-ämnen. Bland dessa hittades sju PFAS-ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Läs mer om det här!

Vad du kan göra 

För att leta efter högfluorerade ämnen i din produkt, kolla på innehållsförteckningen. Om det står PTFE, polytef, perfluor… eller poly...fluor (där … står för något annat ämne, t ex ethyl) innehåller produkten högfluorerade ämnen och ska undvikas.  

De ämnen som Naturskyddsföreningen hittade i smink heter Ammonium C6-16 Perfluoroalkylethyl Phosphate, Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate, Polyperfluoromethylisopropyl ether, Perfluorononyl dimethicone, och Polytef (PTFE).

Du kan också fortsätta hjälpa till genom att skicka in innehållsförteckningar till oss! Då får vi ännu bättre koll på vilka ämnen som finns ute i handeln!

Därför är det farligt

I djurförsök har högfluorerade ämnen orsakat leverskador, påverkat immunförsvaret och försämrat förmågan att få barn. De är misstänkt hormonstörande och cancerframkallande. Dessa ämnen bryts heller inte ner i naturen, så när produkterna används eller kastas når ämnena förr eller senare vattenmiljön, där de tas upp i kroppen av levande varelser, från plankton till isbjörnar.

De finns inte bara i sminkprodukter, utan också i väldigt många andra varor. Allt från allvädersjackor, möbeltyg, mattor, regnskydd och stekpannor till brandskum, rengöringsmedel och elektronik har visat sig innehålla högfluorerade ämnen. 

Vi vill att sminkbranschen tar bort högfluorerade ämnen ur sina produkter, och vi uppmanar regeringen att gå före i EU och kräva ett förbud mot alla högfluorerade ämnen i konsumentprodukter.

> Lär dig mer om högfluorerade ämnen

> Gör dina egna produkter!

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.