Skriv ett medborgarförslag till din kommun

Har du idéer kring hur din kommun kan underlätta för medborgarna att minska sina utsläpp och bryta sitt bilberoende? Kanske hur kollektivtrafiken kan bli mer tillgänglig eller hur trafiken kan bli tryggare för cyklister, gångtrafikanter och skolbarn? Skriv ett medborgarförslag! 

Medborgarförslag är ett av de viktigaste demokratiska verktygen som medborgare erbjuds för att lyfta frågor till kommunfullmäktige. Gå in på kommunens webbsida för att ta reda på vilka möjligheter som erbjuds i din kommun och hur du ska gå till väga när du skickar in ditt förslag. I en del kommuner kallas det e-petition eller e-förslag. 

Tips för hur man kan skriva medborgarförslag

Här är några tips på saker du bör tänka på när du utformar ditt medborgarförslag för att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag och för att det ska få maximalt genomslag:  

  • Märk ditt mejl/brev med ”medborgarförslag” och inkludera dina kontaktuppgifter för att säkerställa att ditt förslag hamnar på rätt ställe direkt, till exempel i rätt nämnd.   
  • Håll dig till ett ämne.
  • Var så tydlig och specifik du kan. föreslå var, hur och när i ett konkret förslag skulle kunna genomföras så att kommunfullmäktige kan ta ställning till det. 
  • Skriv på ett konstruktivt och uppmuntrande sätt med en vänlig ton.  
  • Utgå ifrån mål och formuleringar som tjänstepersoner och politiker redan jobbar med och bygg på dem.  
  • Försök att få många att ställa sig bakom förslaget genom att underteckna det.
  • Skapa gärna uppmärksamhet kring förslaget innan beslut tas, exempelvis genom att kontakta lokalmedia eller var aktiv i olika forum i sociala medier. 

medborgarförslag

Så lyckades Falun!

I Falun tog tre medlemmar i Naturskyddsföreningen fram ett medborgarförslag om att minska kommun-organisationens egna utsläpp av växthusgaser. Förslaget fick gehör och antogs av kommunfullmäktige 2019.

Medborgarförslaget innehöll krav på att kommunen ska kartlägga tjänsteresor och arbetspendling samt ta fram en åtgärdsplan som bland annat omfattar klimatkompensation för tjänsteresor och en strategi för inköp av miljöfordon.

Förutom medborgarförslaget har medlemmarna påverkat genom möten med kommunledningen, gatumanifestationer och aktivitet i sociala medier.